Gmina Żukowo Powiat kartuski

ŻUKOWO. Z OSTATNIEJ SESJI

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących podziału gminy na okręgi wyborcze, radni musieli przegłosować uchwałę, ustalającą nowy podział gminy na okręgi. Decydujące znaczenie dla ustalenia liczby radnych w gminie miała liczba mieszkańców.

 W poprzednim podziale gminy z jednego okręgu wyborczego kandydować mógł jeden radny. Obecnie przy ustalaniu liczby radnych do rady miasta na kadencję 2018-2023, bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców gminy Żukowo, zawartą w kwartalnym meldunku na ostatni dzień roku 2017. Zgodnie z zarządzeniem wojewody pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. liczba radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Żukowie wynosi 21. Liczba mieszkańców gminy Żukowo, zgodnie z meldunkiem kwartalnym przekazanym do Krajowego Biura Wyborczego, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła prawie 36 tys.

Okręgi wyborcze

Okręg nr 1 obejmuje sołectwa Banino, Czaple, Nowy Świat i Rębiechowo, z którego wybranych zostanie 5 radnych.

Okręg nr 2 obejmuje sołectwa Chwaszczyno, Małkowo,  Miszewo, Pępowo, Tuchom, także reprezentowany będzie przez 5 radnych.

Okręg nr 3 obejmuje sołectwa Borkowo, Żukowo, Żukowo-miasto wraz z jednostkami pomocniczymi (Osiedle Nowe, Osiedle Dolne, Osiedle Wybickiego, Osiedle Norbertanek, Osiedle Elżbietowo). Z tego okręgu również wybranych będzie 5 radnych. Natomiast

Okręg nr 4 reprezentowany będzie przez 6 radnych. Obejmuje on sołectwa Babi Dół, Glincz, Leźno, Łapino Kartuskie, Niestępowo, Otomino, Przyjaźń, Rutki, Skrzeszewo, Sulmin i Widlino.

Wszystkie sołectwa w poszczególnych okręgach, sąsiadują ze sobą.

BM

Komentarze