Gmina Żukowo Powiat kartuski

ŻUKOWO. POTĘŻNY BUDŻET Z REKORDOWĄ KWOTĄ NA INWESTYCJE

Dynamiczny rozwój i wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach gmin miejsko-wiejskich, znalazły odzwierciedlenie także w tegorocznym, nieprzeciętnie wysokim budżecie gminy Żukowo. Wydatki, wg słów burmistrza W. Kankowskiego zaplanowano na poziomie 226 mln zł, co czyni ten budżet największym w powiecie kartuskim.

Według planu finansowego dochody budżetu gminy Żukowo, zaplanowano w wysokości 197,2 mln złotych, z czego dochody bieżące stanowią blisko 174 mln, a dochody majątkowe ponad 23 mln złotych. Natomiast wydatki uchwalono na poziomie przekraczającym 217,5 mln zł. Na kwotę 226 mln, oprócz wydatków składają się także rozchody, ustalone w uchwale budżetowej na poziomie przekraczającym 8,5 mln zł. Ponad dwukrotnie większy będzie także skok wydatków na inwestycje w porównaniu z rokiem 2017. W tym roku na ten cel zaplanowano kwotę ponad 65 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie prawie 20,5 mln złotych. Zadłużenie na koniec roku 2018 przekroczyć ma nieznacznie kwotę 65 mln, co stanowić będzie ponad 30 procent dochodów.

BM

Czytaj więcej w wersji papierowej z dnia 03.01.2018

Komentarze