Wokół nas

Żukowo. Trwa rewitalizacja Starego Centrum Żukowa

Prace postępują zgodnie z planem

Umowę na prace rewitalizacyjne Starego Centrum Żukowa gmina podpisała już w styczniu, a pierwsze roboty ruszyły w marcu. Zaczęto od prac, które o tej porze roku były możliwe. Głównie było to przygotowywanie terenu, organizacja placu budowy, zmiana organizacji ruchu. Wystąpiły drobne niedogodności, lecz nie zakłóciły one znacząco przebiegu prac.

Gmina Żukowo wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny realizuje prace rewitalizacyjne starego centrum miasta. Wykonawcą prac budowlanych o wartości 1,76 mln zł brutto jest firma budowlano-handlowa „Asbud”  z Kartuz. Jest to pierwszy etap realizacji projektu unijnego „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie obszar przy klasztorze, pod przestrzeń publiczną ogólno-parkową oraz wykonana modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Żukowa oraz udostępnienie mieszkańcom na potrzeby rekreacyjne terenów zielonych w jego centrum, poprzez utworzenie ścieżek pieszych wraz z oświetleniem parkowym, a także elementów małej architektury, m.in. ławek parkowych, altany, koszy na śmieci. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa, poprzez wyeksponowanie zabytków oraz stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców.

Postęp prac

Aktualnie wykonywane są ostatnie umocnienia oczka wodnego, za chwilę ruszą prace związane ze ścieżkami wokół oczka, przystosowanymi także do poruszania się rowerem, rolkami czy komfortowego spaceru z wózkiem dziecięcym, dzięki zastosowaniu kostki bezfazowej.                                                                                                                                       – Lada moment powstanie pomost, fontanny, ale ciągle pojawiają się jakieś nowe rzeczy-niespodzianki, do których już zdążyliśmy się przyzwyczaić w czasie innych inwestycji – powiedziała II zastępca burmistrza gminy Żukowo, Sylwia Laskowska-Bobula. Okazało się, że mapy geodezyjne na których pracowaliśmy nie były aktualizowane, nawet od lat 80-tych, stąd owe niespodzianki typu: podziemne drenaże czy rury kanalizacji burzowej, o których nie wiedzieliśmy. Musieliśmy zatem nieco zmodyfikować prace i uwzględnić napotkane obiekty. Przy okazji dokonaliśmy ich umocnienia i modernizacji – dodała S. Laskowska-Bobula.

Spichlerz też doczekał się renowacji

Od dawna trwają też prace w zabytkowym spichlerzu. W kwietniu zakończono czynności związane z dopięciem projektu budowlanego i tego samego dnia, w którym gmina otrzymała pozwolenie na budowę, jej ekipa weszła na plac budowy i rozpoczęła prace, zaczynając od spraw wodno-kanalizacyjnych. Zabytkowa cegła budynku spichlerza była w fatalnym stanie i w ostatniej chwili zaczęto dokonywać jej renowacji. Ponieważ Wody Polskie ciągle nie wydają decyzji, na podstawie których gmina może wykonać prace odwodnieniowe, podłączono się do starych burzówek, nie ujętych wcześniej na mapach geodezyjnych. Odpadła więc kwestia pozwoleń wodno-prawnych. W wakacje, z dużym rozmachem rozpoczną się właściwe prace, a na pierwszy ogień pójdzie wymiana azbestowego rurociągu.

BM

Komentarze