Gmina Karsin OSP

Wiele. Zjazd wyborczy Gminnego Związku OSP w Karsinie, ,,Wiemy co mamy robić”

Obradujący w sobotę 4 września zjazd Gminnego Związku OSP skwitował ustępujące władze i wybrał nowe na kadencję 2021-2026. Poprowadzi je dalej dh Roman Brunke, co jak podkreślał Komendant Powiatowy PSP, zapewnia im dużą skuteczność, a zarazem powoduje, że w temacie pożarnictwa na terenie gminy dużo się dzieje. Podziękowano byłym członkom władz, druhom aktywnym, a nowemu […]

Gmina Karsin Samorząd

Karsin. Modernizacja dróg transportu rolniczego. Wicemarszałek Leszek Bonna z funduszem cyklicznym

W ostatnią środę lipca do Karsina zjechali się samorządowcy z południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, by spotkać się z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Leszkiem Bonną. Efektem wizyty jest podpisanie umów na modernizację dróg transportu rolniczego. Do Karsina przybyli wójtowie: Chojnic, Starej Kiszewy, Lipusza, Dziemian, Kościerzyny, Rzeczenicy, Człuchowa i Zblewa oraz burmistrz Brus. Gospodarzem był wójt Karsina Roman […]

Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Nowy nabytek dla OSP Wdzydze Tucholskie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził listę jednostek OSP, do których w bieżącym roku trafią nowe samochody ratowniczo – gaśnicze. Wśród 314 jednostek z całego kraju i osiemnastu dofinansowanych jednostek z terenu województwa pomorskiego, tylko jedna pochodzi z powiatu kościerskiego. Mowa o OSP Wdzydze Tucholskie Spośród osiemnastu jednostek z województwa pomorskiego, jedna z powiatu kościerskiego […]

Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Ochotnicza Straż Pożarna. Strażacy-ochotnicy gwardia każdego wójta

Co piętnasty mieszkaniec gminy należy do OSP. Biorąc pod uwagę ich rodziny, to daje całkiem dużą społeczność. Stąd ze strony gminy troska o ich potrzeby, a z drugiej ogrom zadań i odpowiedzialności, jaką ta grupa mieszkańców dźwiga na swoich barkach. Na terenie gminy Karsin działa osiem jednostek OSP. W swoich szerach skupiają prawie 400 osób, […]

Gmina Karsin Szkolnictwo

Gmina Karsin. Z XXII Sesji Rady Gminy. Utrzymanie oświaty powiększa deficyt gminy

Jedną z ważniejszych uchwał, jakie radni podęli na sesji 15 kwietnia było wyrażenie zgody na zwiększenie deficytu w tegorocznym budżecie i zaciągniecie kredytu na jego pokrycie. Większość radnych poparła uchwały, tylko radni opozycji byli im przeciwni. Gmina informuje, że zwiększenie deficytu wynika przede wszystkim z konieczności dofinansowania z własnego budżetu funkcjonowania oświaty, czyli zadania, które […]

Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Fundusz Sołecki – jego plusy i minusy

W gminie Karsin do Funduszu Sołeckiego podchodzi się z dużą elastycznością. W sołectwach, które w danym roku otrzymały duże inwestycje z budżetu gminy jest on pomijany. Tam gdzie jest ich mniej fundusz może funkcjonować. Największe sołectwo w gminie – Karsin otrzyma w tym roku inwestycji za 5 mln zł. To głównie zadania drogowe. Budowa ul. […]

Gmina Karsin Inwestycje

Wiele. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Ścieżka powiatu kościerskiego połączyła się z chojnicką

Inwestycja zbliża się ku końcowi. Ścieżka pieszo-rowerowa od granicy powiatu kościerskiego do końca terenów leśnych jest już widoczna w całej okazałości. Pozostał do wykonania jej odcinek od lasu do zabudowań Wiela. W ostatnim czasie roboty dotyczyły głównie odcinków, na których ścieżka krzyżuje się z drogami leśnymi i na jej połączeniu ze ścieżką biegnącą od strony […]

Gmina Karsin

Gmina Karsin. Z dzisiejszej sesji. Marcin Krut nowym Wiceprzewodniczącym Rady Gminy

Jednym z punktów dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy był wybór nowego wiceprzewodniczącego, ponieważ to stanowisko od 25 lutego było wolne. W głosowaniu tajnym radni zadecydowali, że będzie nim Marcin Krut. Po dzisiejszej sesji można powiedzieć, że ci dwaj radni po prostu zamienili się miejscami. Wszystko zaczęło się 25 lutego, kiedy to również na Sesji Nadzwyczajnej […]

Gmina Karsin Kultura

Wiele. Wielewska Grupa Teatralna. Garść wspomnień i planów

Wielewska Grupa Teatralna to grupa amatorska działająca przy Domu Kultury im. H. Derdowskiego w Wielu, kontynuująca wieloletnią tradycję amatorskiego ruchu teatralnego w Wielu, który swoje początki miał jeszcze za czasów Wicka Rogali. Dziś grupa przeżywa swój renesans, a ich działań nie hamuje nawet pandemia. Teatr amatorski rozkwitł w Wielu dzięki Apolonii Plińskiej, która również przed […]

Gmina Karsin Wokół nas

Wiele. Koronawirus ciągle w natarciu. Medyczna i duchowa pomoc potrzebującym

Epidemia koronawirusa mocno daje się we znaki w gminie Karsin. Notuje się tu niemało zakażeń a Urząd Gminy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, ograniczył swoje urzędowanie do niezbędnego minimum. W pomoc duchową włączają się nawet księża karsińskich parafii. Niedawno obchodzony Światowy Dzień Chorego nabrał szczególnego wyrazu w trudnym czasie epidemii koronawirusa i związanych […]