Powiat kartuski Samorząd

Powiat kartuski. Ranking zamożności samorządów „Wspólnoty”. Gmina Stężyca w ścisłej czołówce krajowej

Według pisma samorządowego „Wspólnota”, kolejny rok obserwuje się wzrost zadłużenia samorządów, przy jednoczesnym spadku wydatków inwestycyjnych. Choć wzrastają dochody budżetowe, to kondycja finansowa samorządów wcale nie jest najlepsza. Największy wskaźnik zamożności w powiecie za 2020 rok ponownie notuje gmina Stężyca.  Przy obliczaniu wskaźnika zamożności pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, które mają silny lecz chwilowy […]

Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Ranking najbogatszych samorządów w 2020 roku. Liniewo liderem wśród gmin wiejskich

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało coroczny ranking zamożności samorządów. Brane są pod uwagę najważniejsze wskaźniki finansowe i mierzona zamożność samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Niespodziewany awans na pozycję lidera w powiecie zanotowała gmina Liniewo. W rankingu powiatów ciągle bardzo wysoko znajduje się powiat kościerski. Samorząd ten zajął 83. miejsce w Polsce na 314 powiatów, […]

Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Powiat kartuski. Czu uda się zrealizować inwestycje za 40 mln zł? Polski Ład na odsiecz infrastrukturze drogowej i sportowej

Powiat kartuski złożył już trzy wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład. Wszystkie dotyczą strategicznych, kosztownych zadań infrastrukturalnych, których realizacja nie tylko podniesie komfort życia mieszkańców, ale przyczynić się może do lokalnego rozwoju gospodarczego. Koszt tych inwestycji szacowany jest na 40 mln zł. Jak informuje nas wicestarosta kartuski Piotr Fikus, powiat skierował już trzy wnioski, w […]

Gmina Kartuzy Samorząd

Kartuzy. Wojenki w Radzie Miejskiej ciąg dalszy. Interes mieszkańców na dalszym planie

Zwołana na ubiegłą środę sesja Rady Miejskiej w Kartuzach, tym razem trwała zaledwie 3,5 godziny, gdyż dotyczyła jednego zagadnienia. Zaciągnięcia przez gminę, planowanego w uchwale budżetowej, kredytu w wysokości 7 mln zł. Mimo, że radni w marcu br. zgodzili się na taki kredyt, teraz powiedzieli ,,nie”, stawiając gminę w trudnej sytuacji. Po przegłosowaniu porządku obrad […]

Gmina Karsin Samorząd

Karsin. Modernizacja dróg transportu rolniczego. Wicemarszałek Leszek Bonna z funduszem cyklicznym

W ostatnią środę lipca do Karsina zjechali się samorządowcy z południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, by spotkać się z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Leszkiem Bonną. Efektem wizyty jest podpisanie umów na modernizację dróg transportu rolniczego. Do Karsina przybyli wójtowie: Chojnic, Starej Kiszewy, Lipusza, Dziemian, Kościerzyny, Rzeczenicy, Człuchowa i Zblewa oraz burmistrz Brus. Gospodarzem był wójt Karsina Roman […]

Miasto Kościerzyna Samorząd

Kościerzyna. Radni zaaprobowali wykonanie budżetu. Niejednogłośne absolutorium dla burmistrza

Sesja Rady Miasta Kościerzyna która odbyła się 26 maja poświęcona była przyjęciem uchwał w sprawie wykonania budżetu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium burmistrzowi. Wszystkie uchwały przyjęto, choć jedna trzecia składu rady, miała zastrzeżenia, wstrzymując się od głosu. Raport o stanie gminy przedstawiony przez burmistrza zawierał szerokie omówienie wszystkich niemal dziedzin działalności gminy miejskiej. Na […]

Gmina Nowa Karczma Samorząd

Gmina Nowa Karczma. Potwierdzenie właściwego zarządzania gminą. Wójt Andrzej Pollak z wotum zaufania i absolutorium

Podczas XXIX posiedzenia Rady Gminy radni podjęli kilka uchwał, z których niektóre były szczególnie istotne. Zwłaszcza te dotyczące udzielenia wójtowi Andrzejowi Pollakowi wotum zaufania, absolutorium oraz dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z oczekiwaniami działalność wójta została zaaprobowana jednomyślnie. Z najważniejszych wydarzeń sesji na uwagę zasługiwał raport o stanie gminy za rok 2020. W prezentacji multimedialnej […]

Gmina Sierakowice Samorząd

Gmina Sierakowice. Sesja absolutoryjna sukcesem wójta i pracowników gminy. Aprobata dla dobrego zarządzania gminą

Podczas środowej sesji Rady Gminy Sierakowice radni konferowali m.in. nad raportem o stanie gminy oraz nad wykonaniem budżetu za poprzedni rok. W debacie wyrazili swoje stanowisko zawierając kilka uwag, a finałem było udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz wotum zaufania. Jednym z głównych punktów sesji było przedstawienie obszernego raportu o stanie gminy, który […]

Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Podpisanie umów na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 22 kilometry za ponad 22 mln zł dla powiatu

17 maja wojewoda pomorski Dariusz Drelich i włodarze samorządów powiatu kościerskiego podpisali umowy, dzięki którym otrzymają ponad 11,1 mln zł z tegorocznego rozdania RFRD na swoje projekty drogowe. Da im to większą swobodę finansową w realizacji inwestycji.    Stronę rządową reprezentowali wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Obecni byli wójtowie sześciu gmin, […]

Samorząd

Powiat kartuski. Podpisanie umów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. „Dziękujemy za wkład w rozwój powiatu kartuskiego”

W poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przedstawiciele samorządów z powiatu kartuskiego podpisali umowy z wojewodą pomorskim, na dofinansowanie budowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stronę rządową reprezentowali: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Po drugiej stronie znaleźli się przedstawiciele siedmiu samorządów, choć dofinansowanie otrzymały wszystkie samorządy […]