Gmina Dziemiany Wywiady

„…Aby odnieść sukces, trzeba być otwartym, trzeba umieć współpracować…”

Z Dariuszem Turzyńskim – Dyrektorem Ośrodka Kultury w Dziemianach rozmawiał Dariusz Tryzna Dariusz Tryzna: Panie dyrektorze, od czego zależy to, co robicie w OK? Jaka jest specyfika tych działań? Dariusz Turzyński: Po pierwsze trzeba wiedzieć, czego chcą mieszkańcy. To nie jest tak, że to co cieszyło się powodzeniem w Lipuszu czy Wielu, u nas również […]

Gmina Dziemiany Konkursy Kultura

Gmina Dziemiany. Kreatywność Ośrodka Kultury. Pomysł, który trafił w dziesiątkę

Na początku listopada dziemiański Ośrodek Kultury wyszedł z kolejnym pomysłem – konkursem „Twój Pupil”. Najważniejszym zadaniem konkursu jest jedynie zrobienie zdjęcia swojemu zwierzakowi i opublikowaniu go w komentarzu na Facebooku Ośrodka Kultury w Dziemianach. Fotografia z największą ilością reakcji wygra ufundowane nagrody. – Jeżeli chodzi o konkurs z pupilem to każdy ma w domu jakąś […]

Gmina Dziemiany Inwestycje

Dziemiany. Budowa żłobka. Trwają prace wewnątrz budynku

Inwestycja dotycząca pierwszego w gminie żłobka minęła półmetek. Budynek na zewnątrz jest już gotowy. Wartość inwestycji to 730 tys. zł. Wartość dofinansowania sięga 80 procent kosztów. Prace na zewnątrz budynku zostały zakończone. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym architekturą nawiązuje do sąsiedniego przedszkola, z którym jest połączony łącznikiem. Zyskał on też elewację w takim samym kolorze. […]

Gmina Dziemiany Konkursy

Gmina Dziemiany. Inicjatywy dla mieszkańców. GOK zaskakuje pomysłami

Pomimo niesprzyjających warunków Gminny Ośrodek Kultury w Dziemianach realizuje wiele inicjatyw. Obok tych, które są już stałym punktem w programie, doszły inne nawiązujące do czasu Covidu. W Dziemianach koronawirus nie przeszkodził w organizacji Święta Gminy, czy Gminnych Dożynek. Oczywiście nie da się prowadzić tradycyjnych zajęć w GOKu ponieważ zabraniają tego nowe obostrzenia. Placówka jednak można […]

Gmina Dziemiany Konkursy

Gmina Dziemiany. Wyłoniono zwycięzców konkursu fotograficznego

Na początku tygodnia rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Lato 2020”, któremu przewodniczył Gminny Ośrodek Kultury w Dziemianach. Komisja wybrała aż dziesięć ich zdaniem najlepszych zdjęć. Dodatkowo sędziowie pozwolili sobie zatytułować poszczególne fotografie.  Wyniki przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce zajął Karol Tuszkiewicz – „Randevu 1” oraz „Randevu 2”. Drugie Amelia Kupiecka – „Będzie burza… lub nie będzie”. […]

Gmina Dziemiany Inwestycje Powiat kościerski

Dziemiany. Ambitny cel na 100-lecie świątyni Zakończył się remont miejscowego kościoła

W maju podpisano umowę na mocy, której modernizowany jest sześciokilometrowy odcinek Drogi krajowej nr 20. Inwestycja, stanowi pewne utrudnienia dla użytkowników drogi. Gmina podjęła jednak działania związane z organizacją objazdów, które usprawnić mają ruch samochodowy w tym rejonie. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa pięciu skrzyżowań i przejazdu kolejowego. Najbardziej newralgiczne skrzyżowanie w Kornem zostanie […]

Gmina Dziemiany Szkolnictwo

Uczniowie w Dziemianach wrócili do szkoły

Od 14 września w Szkole Podstawowej w Dziemianach wprowadzono naukę zdalną. Zajęcia odbywały się według zmodyfikowanego planu lekcji zamieszczonego w dzienniku elektronicznym. Jednak w miniony poniedziałek uczniowie wrócili już do szkoły. Nauka bez przeszkód odbywa się także w szkole w Kaliszu. Pewne ograniczenia wprowadzono również w Urzędzie Gminy. Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, wójt poinformował, że […]

Gmina Dziemiany Powiat kościerski

„Trzeba działać, aby młodych strażaków było więcej…”

Gmina Dziemiany.  Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. W OSP Dziemiany nie udało się w tym roku zrobić tradycyjnego podsumowania działań jednostki za 2019r. Na przeszkodzie stanął wybuch epidemii koronawirusa. Dziś przy okazji Święta Strażaka pokazujemy jaki jest stan OSP w gminie. Na terenie gminy Dziemiany działa pięć jednostek OSP, z czego dwie są wpisane w […]

Gmina Dziemiany Gmina Karsin Gmina Kościerzyna Gmina Lipusz Gmina Nowa Karczma Szkolnictwo Wokół nas

Stypendia pomostowe

Rozpoczęła się XVIII edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu […]