Gmina Kościerzyna Gmina Przodkowo Gmina Stężyca Miasto Kościerzyna Wokół nas

Region. Co dalej z dystrybucją węgla przez samorządy? Węgiel jest, ale pusta kasa na dodatek

Historia pt. ,,Tani węgiel’’ pełna jest zapowiedzi, obaw, nieoczekiwanych zwrotów, a przede wszystkim pytań. Kiedy już wyjaśniało się, że węgiel będzie, kiedy potwierdzone zostało, że jest dobrej jakości, to teraz okazało się, że brak pieniędzy na dodatek węglowy. Na razie otrzymała go niespełna połowa uprawnionych. Kiedy będzie dla reszty nie wiadomo. Dystrybucja węgla przez samorządy […]

Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Jubileusze państwa Jankowskich i Wołoszyków

Małżeństwa zamieszkujące gminę Kościerzyna, które obchodzą jubileusz 50-lecia, 55, 60 czy nawet 65-lecia pożycia małżeńskiego otrzymują życzenia i drobny upominek ufundowany przez samorząd. Wówczas w imieniu społeczności przekazywane są gratulacje i prezenty. Nie inaczej było w przypadku dwóch par, które w ostatnim czasie obchodziły zaszczytne jubileusze. 11 listopada państwo Walburga i Roman Jankowscy obchodzili 55. […]

Gmina Kościerzyna Gmina Lipusz Gmina Nowa Karczma Gmina Sierakowice Gmina Stężyca Gmina Sulęczyno Powiat kartuski Powiat kościerski Samorząd

Gdańsk. Dofinansowania dla samorządów pomorskich z PROW. Sześciu beneficjentów z naszych powiatów z dofinansowaniem od marszałka

Dziś w sali Niebo Polskie odbyło się podpisanie umów o przyznaniu pomocy dla beneficjentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Do dwudziestu siedmiu gmin i spółek komunalnych trafiło prawie 84 mln zł. Samorząd pomorski reprezentowali marszałek Mieczysław Struk oraz członek zarządu Józef Sarnowski i dyrektorka Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Gmina Kościerzyna Powiat kościerski Samorząd Wokół nas

Kościerzyna. Co będzie z Lubianą? Samorządy apelują o pomoc rządu

Najpierw władze powiatu, a przedwczoraj samorząd gminy Kościerzyna skierowali do rządu apel o uwzględnienie branży porcelany stołowej w wykazie firm, które otrzymają pomoc rządową w związku z cenami energii. Działanie to wynika z obaw o los Lubiany, która zatrudnia tysiące mieszkańców powiatu. Po raz pierwszy sprawa została poruszona na sesji Rady Powiatu w dniu 19 […]

Gmina Kościerzyna Inwestycje

Gmina Kościerzyna. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Jedne inwestycje kończą się, a inne rozpoczynają

Na drogach w gminie Kościerzyna prowadzone są intensywne prace modernizacyjne. W toku są prace przy budowie drogi w Kościerzyna-Wybudowanie, ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu i drogi do Piotrowa. W planach budowa drogi relacji Łubiana-Grzybowo. Kończy się budowa drogi śródpolnej w miejscowości Kościerzyna Wybudowanie. Jest to odcinek ponad 500 m.b. z płyt yomb. Kwota, za którą […]

Gmina Kościerzyna Gmina Nowa Karczma Wokół nas

Region. Wojewódzki Konserwator Zabytków utrudnia remont DW221. Jeden urzędnik igra z bezpieczeństwem tysięcy mieszkańców?

Samorządowcy gmin: Kolbudy, Przywidz, Nowa Karczma, Kościerzyna oraz przedstawiciele innych samorządów, prowadzą od lat w imieniu mieszkańców starania o modernizację jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg w regionie – DW 221. Tegoroczne łatanie dziur na tej trasie nie załatwia sprawy. Okazuje się ponadto, że są osoby, które sprzeciwiają się tej modernizacji, stawiając wyżej dobro starych, przydrożnych […]

Gmina Kościerzyna Szkolnictwo

Gmina Kościerzyna. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono najlepszych pedagogów

W tym roku uroczystości gminne z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 12 października na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie. Nagrody Wójta za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dydaktyczno-wychowawczej otrzymało 9 dyrektorów oraz 18 nauczycieli. Listy gratulacyjne i kwiaty wręczał wójt Grzegorz Piechowski oraz Danuta Szczepańska, przewodnicząca Komisji Oświaty. Wyróżnienie dyrektorzy i nauczyciele Ze […]

Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Ponad tysiąc seniorów uczestniczyło w dziewięciu spotkaniach z okazji ich święta

Proces starzenia się społeczeństw Europy i systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest zjawiskiem obserwowanym od wielu lat. Wymusza on na rządach państw, wiele przedsięwzięć dotyczących nakreślenia polityki działań wobec osób starszych w perspektywie długookresowej, promowanie aktywnego starzenia się, wzrost działań aktywizujących środowiska seniorów i szerokiego wykorzystania ich potencjału. Chodzi o to, by przygotowane […]

Gmina Kościerzyna Kultura Wokół nas

Wąglikowice. Dzień Seniora w miejscowej szkole. Świętowali seniorzy z sześciu sołectw

Dziś rozpoczął się cykl spotkań w ramach tegorocznych Dni Seniora. Będzie to dziewięć uroczystości, podczas których świętować mają najstarsi mieszkańcy wszystkich 36 sołectw. Spotkania mają służyć łączeniu pokoleń i przyczynić się do powstawania wspólnoty mieszkańców. Dokładnie w południe msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach rozpoczęła spotkanie seniorów z sołectw: Wąglikowice, Loryniec, […]

Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Ruszają Gminne Dni Seniora. Inicjatywa stanowiąca wzór dla innych samorządów

Seniorzy w gminie Kościerzyna, jako społeczeństwo mają na pewno inną pozycję niż gdzieś indziej. Tu odbywa się szereg wydarzeń organizowanych dla nich, choćby Spartakiada. Duża zasługa w tym ich samych, bo potrafią się zorganizować i zadbać o właściwie relacje z władzami gminy. O tym, że są one znakomite świadczy kolejna inicjatywa skierowana do mieszkańców powyżej […]