Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody dwudziestu par

W dniach 11 i 12 maja Urząd Gminy Kościerzyna gościł mieszkańców, którzy w tym roku obchodzili swoje jubileusze pożycia małżeńskiego. Nie było tak uroczyście jak przed pandemią, ale każda ze świętujących par została przez wójta Grzegorza Piechowskiego obdarzona gratulacjami i prezentami. Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół […]

Gmina Kościerzyna Inwestycje

Gmina Kościerzyna. Plan inwestycji na 2020 cz. I. Miliony przede wszystkim na drogi

Nowe drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i wiele innych zadań planowanych jest do realizacji w gminie Kościerzyna na ten rok. Samorząd zamierza przeznaczyć ponad 33 mln zł na wykonanie zadań. Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy przeznaczono ponad 33 mln zł, z czego znaczącą część stanowią pozyskane dotacje. Udało się odłożyć […]

Gmina Kościerzyna Wywiady

,,…Jestem zadowolony z postawy naszych mieszkańców w tym trudnym 2020 roku..”

Z wójtem gminy Kościerzyna Grzegorzem Piechowskim rozmawiał Dariusz Tryzna D.T.: Rok 2020 był wyjątkowy, bo napiętnowany przez COVID-19. Chciałbym zapytać, czy pandemia miała jakiś wpływ na wielkość spływających do budżetu podatków? G.P.: Jeżeli chodzi o ubiegły rok, to myślę, że dla nas wszystkich był on dużym wyzwaniem. Już podczas pierwszej fali pandemii przedstawiłem projekt uchwały […]

Gmina Kościerzyna Szkolnictwo

Powiat Kościerski. Ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Powiatowa oświata pnie się do góry

Technikum z ,,Ekonomika’’ w ciągu trzech lat awansowało z dołu tabeli na 283 miejsce w rankingu 500 najlepszych szkół tego typu w Polsce. Placówka otrzymała tytuł ,,Srebrnej Szkoły 2021’’. Oprócz niego tytuł ,,Brązowej Szkoły 2021’’ otrzymało Technikum nr 2 i I LO w Kościerzynie.    Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” corocznie przeprowadza ranking najlepszych liceów i techników […]

Gmina Kartuzy Gmina Kościerzyna Gmina Sierakowice Wokół nas

Region. Realizacja Narodowego Programu Szczepień. Po co zapisy, skoro brak szczepionek

Pojawia się coraz więcej sygnałów, że placówki, które deklarowały swój udział w realizacji powszechnych szczepień, nie są w stanie wypełnić swojego obowiązku i wstrzymuje szczepienia. Powodem są braki w dostawach.   Od dzisiaj 22 stycznia narodowy plan powszechnych szczepień przewiduje rozpoczęcie zapisów seniorów powyżej 75. roku życia. gminach dopracowały system rozwiązań, które mają pomóc w […]

Gmina Kościerzyna Inwestycje

Gmina Kościerzyna. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Zrealizowali siedemnaście zadań za kwotę 4,4 mln zł

Gmina Kościerzyna to trzydzieści sześć sołectw. Każde z nich chce utwardzonych dróg i chodników. Stąd na ten cel, władze gminy przeznaczają miliony złotych, co w połączeniu ze środkami pozyskanymi od samorządu i wojewody, umożliwia poprawę, jakości życia mieszkańców.  Na czternaście wykonanych zadań, zdecydowanawiększość dotyczyła nowych nawierzchni asfaltowych. Najdłuższe nowe nakładki położono na trasie Rotembark – […]

Gmina Kościerzyna

Kaliska Kościerskie. Inicjatywa społeczności szkolnej. Szkoła wsparła kościerskie hospicjum

O szkole można powiedzieć , że jest już tu tradycja niesienia pomocy potrzebującym. Jednak z powodu pandemii, jej dotychczasowe formy w tym roku musiały być zmienione. Najważniejsze, że cel został osiągnięty. Zaczęto od przygotowania 150 kartek świątecznych do  przyjaciół szkoły, seniorów i chorych będących pod opieką szkolnego koła Caritas. Zrobili to uczniowie pod okiem katechetki […]

Gmina Kościerzyna OSP

Wielki Klincz. Ochotnicza Straż Pożarna. Profesjonalny namiot zamknął ubiegłoroczne doposażenie jednostki

Pod  koniec  2020 druhowie w ramach konkursu ,,Florek” zdobyli  20 tys. zł na zakup specjalistycznego namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem. To ostatnie z kilku działań, które dotyczyło powiększenia  wyposażenia jednostki w  ubiegłym roku. „Florek” to konkurs, którego celem jest wsparcie dla OSP.  Wśród jednostek, które złożyły projekty  do niego, była  również  OSP Wielki Klincz. Został […]

Gmina Kościerzyna Inwestycje

Kościerzyna. Budowa linii transportu rowerowego. Ścieżki do Wielkiego Klincza i Dobrogoszczy wykona firma Henryka Czarnowskiego

Po trudnościach z jakimi zmagało się to zadanie w ciągu ostatniego roku, grudzień przyniósł pewne rozstrzygnięcia. Wyłoniono wykonawcę ścieżek do Wielkiego Klincza i Dobrogoszczy. Pozostałe dwie będą realizowane w roku następnym. Ścieżki rowerowe miasta są częścią większego zadania, jakim jest budowa węzła integracyjnego PKM w Kościerzynie. W jej ramach linie transportu rowerowego miały być wspólnym […]

Gmina Kościerzyna Inwestycje Wywiady

Kościerzyna. Inwestycje miejskiej spółki KOS-EKO. Zaczynają budować system bardziej efektywny energetycznie

Spółka miejska KOS-EKO zamierza przestawiać miejski system ciepłowniczy tak, aby korzystał z odnawialnych źródeł energii w jak największym procencie. Zrobiono ku temu pierwszy krok montując instalację fotowoltaiczną. Instalacja została wykonana na terenie kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3. Jej moc to 49,98 kW. Wartość zadania netto to prawie 280 tys. zł. Realizacja tego przedsięwzięcia była […]