Gmina Sulęczyno OSP

Gmina Sulęczyno. Przeciwdziałanie pandemii. Dystrybucję maseczek na swoje barki wzięli druhowie z Sulęczyna

W końcu marca, kiedy wszystkich zatrważały statystyki związane z pandemią z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafiło do gminy kilkadziesiąt tysięcy ochronnych maseczek. Jako, że nadal obowiązuje izolacja i inne nakazy obostrzeń covidowych rozdzieleniem maseczek wśród mieszkańców gminy zajęli się strażacy – ochotnicy z Sulęczyna.  Misją każdego członka OSP  jest ratowanie ludzkiego życia i mienia. Słychać […]

Gmina Karsin OSP

Wiele. Doposażenie miejscowej OSP. Nowy sprzęt dla druhów

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielu służy bardzo mocno społeczności wiejskiej, wypełniając nie tylko obowiązek obrony przeciwpożarowej, ale również angażując się w różne dzieła pomocowe. W podzięce za to mieszkańcy przeznaczyli część funduszu sołeckiego na pomoc dla druhów. W piątek 5 marca na ręce prezesa OSP Wiele dh. Józefa Boka została przekazana kamera termowizyjna marki FLIR […]

OSP Powiat kościerski

Powiat kościerski. Roczne dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Miasto Kościerzyna zdominowało statystykę

W ubiegłym roku na terenie powiatu kościerskiego zarejestrowano 1276 zdarzeń, będących w zainteresowaniu straży pożarnej. Kościerscy strażacy oraz druhowie z OSP mają więc co robić i udowadniają, że środki przeznaczane na ich sprzęt i wyposażenie są dobrą inwestycją, służącą bezpieczeństwu mieszkańców. Wspomniane 1276 zdarzeń stanowi wzrost względem roku 2019 o 8,5 proc. Łącznie na terenie […]

Gmina Sulęczyno OSP

Sulęczyno. Z życia OSP. Druhowie pokazali Komendantowi Powiatowemu swoje gospodarstwo

Uroczystość wręczenia odznaczeń strażackich wójtowi i pierwszym urzędnikom gminy Sulęczyno, zaszczycił swoją obecnością Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach st. kpt. Paweł Gil. Wizyta była też okazją dla niego do bliższego poznania jednostki, jej władz i wyposażenia. Komendanta i towarzyszącego mu dh. Edmunda Kwidzińskiego, dyrektora Wojewódzkiego Biura OSP, oprowadzali po strażnicy senior i junior rodu Roda. […]

Gmina Kościerzyna OSP

Wielki Klincz. Ochotnicza Straż Pożarna. Profesjonalny namiot zamknął ubiegłoroczne doposażenie jednostki

Pod  koniec  2020 druhowie w ramach konkursu ,,Florek” zdobyli  20 tys. zł na zakup specjalistycznego namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem. To ostatnie z kilku działań, które dotyczyło powiększenia  wyposażenia jednostki w  ubiegłym roku. „Florek” to konkurs, którego celem jest wsparcie dla OSP.  Wśród jednostek, które złożyły projekty  do niego, była  również  OSP Wielki Klincz. Został […]

Gmina Sulęczyno OSP

Gmina Sulęczyno. ,,…My ze strażakami jesteśmy za pan brat…”

W dniu wczorajszym na sesji rady gminy Sulęczyno przedstawiciele władz wojewódzkich OSP udekorowały medalami resortowymi wójta gminy Sulęczyno, skarbnika oraz sekretarza. Wszystko to w ramach podziękowań za ich zaangażowanie w rozwój OSP leżących na terenie gminy. Na sesję przybył dh. Edmund Kwidziński dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, st. kpt. Paweł Gil Komendant […]

Gmina Przodkowo OSP

Gmina Przodkowo. Pomoc dla OSP z WFOŚiGW. Druhowie wybrali już sprzęt

W ramach akcji „Florek” finansowanej z WFOŚiGW do dwóch jednostek z terenu gminy trafi drobny sprzęt i umundurowanie. Te warte od kilku do kilkunastu tysięcy złotych wyposażenie otrzyma OSP Pomieczyno. W tym roku WFOŚiGW ogłosił konkurs „Florek – wsparcie dla OSP 2020” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Jego pula 1,5 mln zł. Zgodnie […]

OSP Powiat kościerski

Powiat kościerski. Pomoc dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Ponad 900 tys. zł na nowy sprzęt dla kościerskiej komendy

Z ponad 13 mln zł, które trafią do jednostek PSP z Pomorskiego i KW PSP w Gdańsku, 912 tys. zł otrzyma Komenda PSP w Kościerzynie. W znacznej części posłuży na zakup nowego sprzętu, w tym przede wszystkim do łączności.  Zaplanowano również montaż fotowoltaniki na dachu komendy. W końcu listopada Wojewoda Pomorski podpisał umowy na udzielenie […]

Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Zadania OSP. Strażacy ochotnicy, jako ratownicy medyczni

Piętnastu druhów z trzech gminnych jednostek OSP brało udział w zadaniu, którego celem było zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pomocy medycznej, tak aby mogli prowadzić działania w ramach  izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego (IZRM). Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych OSP i z dotacji celowej gminy Karsin i powiatu kościerskiego. Dzisiejsza straż pożarna jest […]

Gmina Liniewo OSP

Gmina Liniewo. Jednostki OSP beneficjentem programu z WFOŚiGW w Gdańsku. „Florek” da sprzęt i wyposażenie

Strażacy ochotnicy w tym roku do swojej służby musieli włączyć jeszcze inne obowiązki związane z COVID-19. Aby mogli je należycie wypełniać potrzebne jest im właściwe wyposażenie i sprzęt. W tym pomocny możne być program „Florek”, do którego zakwalifikowały się trzy jednostki OSP z terenu gminy. Jak informował na ostatniej sesji Mirosław Warczak wójt gminy i […]