Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Konkurs dla klubów, stowarzyszeń. W puli ponad 100 tys. zł

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w bieżącym roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w czterech odmiennych zakresach. Łącznie gmina planuje przeznaczyć na zadania przeszło 100 tys. zł. Wśród zadań publicznych, które będą dotowane znalazło się zadanie związane z upowszechnianiem sportu. Jego priorytetem jest prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Pomogli swoim firmom

Rada Gminy Stara Kiszewa podjęła uchwałę zwalniającą z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to wyraźny sygnał solidarności samorządu gminnego z przedsiębiorcami, którzy utracili przychody z powodu obostrzeń pandemicznych. Na wniosek wójta gminy Stara Kiszewa Rada Gminy uchwaliła uchwałę, w myśl której lokale gastronomiczne, które wniosły już opłaty do końca stycznia […]

Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Chętni są. Brakuje szczepionek!

Do Narodowego Programu Powszechnych Szczepień zgłosiło się wielu seniorów – mieszkańców gminy, choć jak podkreśla jej wójt, powinno ich być znacznie więcej. Co z tego, kiedy szczepionek jest tyle, że już pierwszego dnia szczepień dla 70-latków o godz. 12 został wyczerpany limit dawek do końca pierwszego kwartału. Szeroką informację o realizowanym na terenie gminy Programie […]

Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Gmina Stara Kiszewa. Władze szukają zewnętrznych dofinansowań. Czy tym razem gminie się uda?

Do 12 lutego włodarze gmin, na terenie których kiedyś funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły starać się o pieniądze na projekty poprawiające jakość życia mieszkańców, wizerunek wsi oraz sprzyjające inwestorom. Do tego Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przystąpiła Gmina Stara Kiszewa, składając trzy wnioski. Zgodnie z przyjętymi regułami programu, każda gmina kwalifikująca się do niego, mogła złożyć […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z sesji budżetowej. Ponad 10 mln na inwestycje

Przyjęty na sesji z 29 grudnia plan finansów gminy na rok 2021, jest mocno proinwestycyjny. Wśród zaplanowanych zadań obok wieloletnich, jak np. rozbudowa systemu wod-kan w Olpuchu. Są inwestycje długo oczekiwane np. przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie. Radni nie mieli uwag do tych planów. Założenia budżetu przedstawił wójt gminy Marian Pick. Omówił szeroko każdą […]

Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Gmina Stara Kiszewa. Świąteczna akcja Ośrodka Pomocy Społecznej. ,,…Prawdziwa pomoc idzie z serca…”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął piękną inicjatywę wizyty przedświątecznej u najstarszych mieszkańców gminy. Pamiętano również tych schorowanych i samotnych. W czasie pandemii, izolacji tej grupy społecznej takie świąteczne spotkanie niosło ze sobą wiele pozytywnych emocji. Tradycyjnie okres przed Świętami Bożego Narodzenia to czas różnych działań, krótcy celem jest pomoc bliźniemu. Pomaga Caritas, oferując swoją Wigilijną […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Lekka korekta w górę podatków na 2021

Najważniejszą uchwałą przyjętą na ostatniej sesji 27 października była ta o wysokości podatków i opłat na rok 2021. Większość podatków została powiększona o wskaźnik inflacji. Przy sześciu zastosowano stawkę maksymalną określoną przez Ministra Finansów. A podatek rolny został obniżony. Przy uchwale podatkowej dyskusji nie było. Jak zauważył przewodniczący rady temat omawiany był na komisjach. Jedyne […]

Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Stara Kiszewa. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214. Inwestycja ruszy w roku następnym

Na sesji 27 października radni gminy podjęli uchwałę o zabezpieczeniu 730 tys.zł w budżecie gminy na rok 2021 jako pomoc dla Samorządu Pomorskiego w inwestycji, której celem będzie przebudowa DW 214 na odcinku biegnącym przez wieś. O potrzebie modernizacji układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej mówi się już wiele lat. Jest to […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Mieszkańcy zapłacą mniej za ścieki.

Gmina chce przez cały następny rok dopłacać z budżetu 1,14 zł do każdego metra sześciennego ścieków które trafiają do oczyszczalni. Będzie to kosztować ponad 100 tys. zł. Radni zaakceptowali to uchwałą. Wśród jedenastu uchwał, jakie podjęła Rada Gminy na sesji z 27 października jedna dotyczyła dopłaty do 1m3 ścieków dla wszystkich odbiorców z terenu gminy. […]

Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Powiat kościerski

Gmina Stara Kiszewa. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Estetyka na miarę XXI wieku

Trwa remont budynku Urzędu Gminy. Po 12 latach od ostatniej modernizacji uznano, że czas najwyższy przystosować estetykę obiektu do obecnej rzeczywistości. W ubiegłym roku remont odbywał się wewnątrz, teraz trwa na zewnątrz. Inwestycja realizowana jest w całości z funduszy gminnych i obejmuje odnowienie elewacji zewnętrznej. Cechą charakterystyczną elewacji już widocznej od strony drogi wojewódzkiej, są […]