Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Lipy. Klub Seniora+. Klub działa, ale na razie zdalnie

Otwarta w kwietniu bieżącego roku placówka działa pomimo ograniczeń covidowych. Fundacja „Sprawni Inaczej”, która ją prowadzi znalazła sposób, aby objąć opieką zakwalifikowanych do niego seniorów. Jest to odpowiedź na oczekiwanie najstarszych mieszkańców gminy. Problem starzenia się społeczeństwa jest odczuwalny we wszystkich samorządach. Dane pokazują, że liczba seniorów stale rośnie. Równocześnie ośrodki gminne diagnozują, że problem […]

Gmina Stara Kiszewa Szkolnictwo

Gmina Stara Kiszewa. Wychowanie przedszkolne w faktach i liczbach. Gminne przedszkola objęte troską władz

Samorząd przywiązuje dużą uwagę do wychowania przedszkolnego. W roku ubiegłym powstało drugie przedszkole w Nowych Polaszkach. W bieżącym wszystkie placówki otrzymały nowe zabawki. To powoduje, że mieszkańcy mogą korzystać z większej ilości dobrze wyposażonych miejsc w placówkach przedszkolnych gminy. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola samorządowe. Pierwsze powstałe w 2016 roku w […]

Gmina Stara Kiszewa

Stara Kiszewa. Statystyki Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020. Mieszkańcy czytają więcej

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kiszewie funkcjonuje od 1957 r. Placówka ciągle się rozwija i cieszy się popularnością wśród mieszkańców. Ubiegły rok był okresem szczególnie wzmożonego zainteresowania jej działalnością.  Raport Książnicy Narodowej dotyczący wzrostu w roku ubiegłym o 3 proc. czytelnictwa wśród Polaków blednie wobec wyników czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie. Wobec 2019 […]

Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Stara Kiszewa. Zielone światło dla długo oczekiwanej inwestycji. Remont głównej ulicy zacznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwały, które dają zielone światło dla realizacji oczekiwanego od wielu lat remontu 214 na odcinku przebiegającym przez Starą Kiszewę. Podjęte uchwały umożliwią Zarządowi Dróg Wojewódzkich przystąpić jeszcze w tym roku do inwestycji.   Finałem wielu spotkań wójta gminy Mariana Pick z przedstawicielami samorządu pomorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich była wizyty […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Konkurs dla klubów, stowarzyszeń. W puli ponad 100 tys. zł

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w bieżącym roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w czterech odmiennych zakresach. Łącznie gmina planuje przeznaczyć na zadania przeszło 100 tys. zł. Wśród zadań publicznych, które będą dotowane znalazło się zadanie związane z upowszechnianiem sportu. Jego priorytetem jest prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Pomogli swoim firmom

Rada Gminy Stara Kiszewa podjęła uchwałę zwalniającą z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to wyraźny sygnał solidarności samorządu gminnego z przedsiębiorcami, którzy utracili przychody z powodu obostrzeń pandemicznych. Na wniosek wójta gminy Stara Kiszewa Rada Gminy uchwaliła uchwałę, w myśl której lokale gastronomiczne, które wniosły już opłaty do końca stycznia […]

Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Chętni są. Brakuje szczepionek!

Do Narodowego Programu Powszechnych Szczepień zgłosiło się wielu seniorów – mieszkańców gminy, choć jak podkreśla jej wójt, powinno ich być znacznie więcej. Co z tego, kiedy szczepionek jest tyle, że już pierwszego dnia szczepień dla 70-latków o godz. 12 został wyczerpany limit dawek do końca pierwszego kwartału. Szeroką informację o realizowanym na terenie gminy Programie […]

Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Gmina Stara Kiszewa. Władze szukają zewnętrznych dofinansowań. Czy tym razem gminie się uda?

Do 12 lutego włodarze gmin, na terenie których kiedyś funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły starać się o pieniądze na projekty poprawiające jakość życia mieszkańców, wizerunek wsi oraz sprzyjające inwestorom. Do tego Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przystąpiła Gmina Stara Kiszewa, składając trzy wnioski. Zgodnie z przyjętymi regułami programu, każda gmina kwalifikująca się do niego, mogła złożyć […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z sesji budżetowej. Ponad 10 mln na inwestycje

Przyjęty na sesji z 29 grudnia plan finansów gminy na rok 2021, jest mocno proinwestycyjny. Wśród zaplanowanych zadań obok wieloletnich, jak np. rozbudowa systemu wod-kan w Olpuchu. Są inwestycje długo oczekiwane np. przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie. Radni nie mieli uwag do tych planów. Założenia budżetu przedstawił wójt gminy Marian Pick. Omówił szeroko każdą […]

Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Gmina Stara Kiszewa. Świąteczna akcja Ośrodka Pomocy Społecznej. ,,…Prawdziwa pomoc idzie z serca…”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął piękną inicjatywę wizyty przedświątecznej u najstarszych mieszkańców gminy. Pamiętano również tych schorowanych i samotnych. W czasie pandemii, izolacji tej grupy społecznej takie świąteczne spotkanie niosło ze sobą wiele pozytywnych emocji. Tradycyjnie okres przed Świętami Bożego Narodzenia to czas różnych działań, krótcy celem jest pomoc bliźniemu. Pomaga Caritas, oferując swoją Wigilijną […]