Gmina Sulęczyno Samorząd

Gmina Sulęczyno. Przyjęcie budżetu na 2021. Zaplanowano 43 zadań na kwotę prawie 3,2 mln zł

Wczoraj radni gminy Sulęczyno przyjęli budżet roku bieżącego. Zaplanowane w nim wydatki przewyższają dochody o 1,92 mln zł. W planie inwestycji dla mieszkańców znalazło się aż 43 zadań.  O pracach nad budżetem, jego korekcie po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej i sytuacji finansowej gminy opowiedział skarbnik Paweł Trzebiatowski. W dyskusji przed głosowaniem uchwały jedyną uwzględnioną uwagę […]

Gmina Sulęczyno OSP

Sulęczyno. Z życia OSP. Druhowie pokazali Komendantowi Powiatowemu swoje gospodarstwo

Uroczystość wręczenia odznaczeń strażackich wójtowi i pierwszym urzędnikom gminy Sulęczyno, zaszczycił swoją obecnością Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach st. kpt. Paweł Gil. Wizyta była też okazją dla niego do bliższego poznania jednostki, jej władz i wyposażenia. Komendanta i towarzyszącego mu dh. Edmunda Kwidzińskiego, dyrektora Wojewódzkiego Biura OSP, oprowadzali po strażnicy senior i junior rodu Roda. […]

Gmina Sulęczyno OSP

Gmina Sulęczyno. ,,…My ze strażakami jesteśmy za pan brat…”

W dniu wczorajszym na sesji rady gminy Sulęczyno przedstawiciele władz wojewódzkich OSP udekorowały medalami resortowymi wójta gminy Sulęczyno, skarbnika oraz sekretarza. Wszystko to w ramach podziękowań za ich zaangażowanie w rozwój OSP leżących na terenie gminy. Na sesję przybył dh. Edmund Kwidziński dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, st. kpt. Paweł Gil Komendant […]

Gmina Sulęczyno

Gmina Sulęczyno. Z ostatniej sesji. Więcej powierzchni dla GOPS-u i szkoły w Podjazach

Na ostatniej sesji wójt Bernard Grucza poinformował o pozyskaniu do zasobów gminy mieszkania komunalnego w Podjazach i mieszkania w Sulęczynie. W planach lokale te będą wykorzystane na potrzeby instytucji podlegających gminie. W przypadku lokalu w Podjazach gmina chciała jego dotychczasowego najemcę  przenieść do mieszkania przy szkole w Sulęczynie. Problem polegał na tym, że chciał on […]

Gmina Sulęczyno Wywiady

,,Przez pięć lat pozyskaliśmy dodatkowo 2 mln zł dla GOK-u w Sulęczynie”.

 Dariusz Tryzna :Co zaprząta głowę dyrektorowi sulęczyńskiego GOK-u w ten czas? Zbigniew Zarzycki: Na pewno spodziewał się Pan ,że będzie odpowiedź korona wirus. Tak owszem w takim stopniu jak wszystkim , którym COVID-19 pomieszał plany. Dla mnie o wiele poważniejszą sprawą jest zapewnienie dodatkowych środków na działalność GOK-u. Sulęczyno jest małą i ubogą gminą, stąd […]

Gmina Sulęczyno Samorząd

Gmina Sulęczyno. Puste miejsce w radzie zajmie Ireneusz Zelewski – ale od następnej sesji

Niedzielne wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulęczyno wygrał Ireneusz Zelewski. Będzie reprezentował w niej sołectwo Podjazy. Podczas wczorajszej sesji miał on złożyć ślubowanie. Po lipcowej rezygnacji radnego Grzegorza Bielickiego przez ponad trzy miesiące w radzie był wakat. Związane było to z procedurami które obowiązują w takich przypadkach. Ostatecznie o terminie wyborów zadecydował  wojewoda. Dotyczyły one […]

Gmina Sulęczyno Inwestycje

Żakowo. Remont drogi głównej. Inwestycja zakończona i widać jej efekt

Zadanie warte ponad 870 tys. zł, zmieniło zupełnie drogę przebiegającą przez wieś. Choć było to trudne do zrealizowania to wykonawca sprostał mu. Prawie 56 procent środków na inwestycję to były pieniądze unijne pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W połowie października prace przy drodze biegnącej przez Żakowo były już zakończone. Wykonano zjazdy, pobocza, chodniki i […]

Gmina Sulęczyno Wywiady

,,Doceniono nasze starania o ekologiczną gminę i jej budżet”

Z Bernardem Gruczą wójtem gminy Sulęczyno, rozmawiał Dariusz Tryzna, redaktor naczelny Kuriera Kaszubskiego. Dariusz Tryzna: 1. października na Zamku w Gniewie odebrał Pan przyznany gminie Sulęczyno tytuł – Hit Rubinowy 2020 za „Przedsięwzięcia Pro Ekologiczne Roku”. Bernard Grucza: Cieszę się że Rada Programowa konkursu  dostrzegła to nasze zaangażowanie dla lokalizacji na terenie gminy farm fotowoltaicznych. […]

Gmina Sulęczyno

„Pokazałyśmy, że w dobie kryzysu trzeba sobie pomagać”

Gmina Sulęczyno. Inicjatywa mieszkanek „Zaczęło się od postu z maseczkami jadącymi na nocny dyżur do Kościerzyny” wspomina Marlena Stefańska, jedna z biorących udział w akcji mieszkanek gminy Sulęczyno. Od 29 marca udało im się uszyć aż 10 tys. maseczek, które trafiły do szpitali i innych potrzebujących w całym regionie. Niejednokrotnie mieliśmy okazję pisać o wspaniałych […]

Gmina Sulęczyno

Mściszewice. Oficjalne zakończenie inwestycji już za kilka dni

Teraz już można powiedzieć że rozbudowa szkoły w Mściszewicach miała swoją długą i trudną historię. Jak poinformował wójt Bernard Grucza na marcowej sesji, ostatnie przesunięcie jej zakończenia wynikało z konieczności dłuższego czekania na wyposażenie kuchni, które miało „dojechać” aż z Włoch. Koniec maja ma przynieść ten długo oczekiwany  przez  społeczność szkolną fakt. Ostatni etap rozbudowy […]