Gmina Liniewo Samorząd

Gmina Liniewo. Sesja absolutoryjna. Pozytywnie skwitowano działalność wójta

Wczoraj w Sali Wiejskiej w Orlu odbyła się jedna z ważniejszych w ciągu roku sesji. Najistotniejszymi uchwałami podjętymi podczas niej było udzielenie wójtowi Mirosławowi Warczakowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2022 rok. W trakcie sesji przedstawiony został raport o stanie gminy za 2022 rok, który obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację […]

Gmina Kartuzy Gmina Liniewo Gmina Lipusz Gmina Nowa Karczma Gmina Przodkowo Gmina Stężyca Gmina Żukowo Samorząd

Region. Orły „Wprost” 2023. Uhonorowano naszych samorządowców

Redakcja „Wprost” rozdała pomorskie Orły. Nagrodzono liderów regionu. Wśród wyróżnionych znalazło się siedmioro włodarzy gmin i miast powiatu kartuskiego oraz kościerskiego. W ubiegły piątek w Gdyni obyła się uroczysta gala wręczenia pomorskich Orłów Wprost 2023. Jak czytamy na stronie tygodnika: „Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wybitną działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzani […]

Gmina Liniewo OSP

Wysin. Obchody Dnia Strażaka. Tu podtrzymuje się tradycję strażackiego święta

Wysin to bardzo dobre miejsce na obchody Dnia Strażaka. Przestronna świetlica, wielu zaangażowanych społecznie druhów i druhen, właściwe relacje w środowisku. To wszystko powoduje, że świętowanie tu ma swój dobry wymiar. W przechodzącym remont kościele pw. Wszystkich Świętych nabożeństwo w intencji braci strażackiej odprawił ks. proboszcz Arkadiusz Ćwikliński. W homilii życzył druhom, aby miłość do […]

Gmina Liniewo Kultura Wokół nas

Wysin. Dwie dekady działalności miejscowego stowarzyszenia. Podziękowali wszystkim, którzy ich wspierają

Świętowanie 20-lecia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin rozpoczęto od mszy świętej, ale główna jego część odbyła się w remizie OSP. Tu przedstawiono szeroką prezentację dokonań tego okresu. Przede wszystkim zaś podziękowano tym, którzy przez miniony okres pomagali i wspomagali stowarzyszenie. Uroczystość zakończyła część artystyczna na najwyższym poziomie za sprawą spektaklu w wykonaniu ,,Les Femmes”. […]

Gmina Liniewo Samorząd Wokół nas

Gmina Liniewo. Jubileusz 50-lecia samorządu i 40-lecia reaktywacji gminy. ,,Nasza gmina jest jak wspólny dom. Postarajmy się, aby była w nim zgoda…’’

Takie życzenia przewijały się od początku do końca uroczystości podwójnego jubileuszu gminy. Wzięły w nich udział reprezentacje wszystkich środowisk gminy. Były wystąpienia oficjalne, występy artystyczne a na koniec jubileuszowy tort i poczęstunek. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas homilii ks. proboszcz Grzegorz Flisikowski pięknie mówił o wspólnocie […]

Gmina Liniewo Kultura Wokół nas

Orle. Biesiada seniorów. Spotkanie najstarszych mieszkańców trzech sołectw

Cykl uroczystych spotkań z okazji Dnia Seniora 2022 zakończyło spotkanie noworoczne seniorów z Chrztowa, Garczyna i Orla. Było miejscem dla integracji i okazją do wymiany informacji pomiędzy władzą gminy a środowiskiem. Po grudniowych spotkaniach seniorów z Liniewa, Wysina i Głodowa styczeń jest zwyczajowo czasem spotkania najstarszych mieszkańców z okolic Orla. Organizatorami jego są sołtysi tych […]

Gmina Liniewo Inwestycje Samorząd

O sile Liniewa stanowi nie tylko dobry samorząd, ale też aktywni mieszkańcy

Gmina Liniewo jest gminą rolniczą, która rozwija się turystycznie. Terytorialnie zajmuje obszar 110,1 km², a mieszka tutaj ponad 4,5 tys. osób. Najbardziej znana w gminie wieś Garczyn należy do najstarszych osad na ziemi pomorskiej. Wzniesione tam wczesnośredniowieczne grodzisko jest kontynuacją osadnictwa z V-IV wieku p.n.e. Mówią o tym również pozostałości dawnych cmentarzy, a także legendy o podziemnych korytarzach, tajemniczych przejściach i intrygach. Piękno niepowtarzalnego krajobrazu tej gminy wiejskiej tworzy: trzynaście jezior, malownicze […]

Gmina Liniewo Wokół nas

Gmina Liniewo. Nowe stawki za śmieci. Od 40 do 23 zł na głowę

Nowe stawki za śmieci, które obowiązują od 1 stycznia br. preferują rodziny wielodzietne. Tu koszt na jedną osobę wynosi tylko 23 zł. Dużo gorzej mają gospodarstwa jednoosobowe i pary. W ich przypadku maksymalna stawka to 40 zł. Pod koniec grudnia 2021 roku gmina Liniewo podpisała umowę, na mocy której odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych […]

Gmina Liniewo Samorząd

Gmina Liniewo. Z ostatniej sesji. Przy wydatkach sięgających 39 mln zł, aż 12 mln zł na inwestycje

16 grudnia w Orlu odbyła się sesja budżetowa rady gminy. Radni 12 głosami ,,za’’ przyjęli przygotowany przez wójta plan finansowy gminy na rok 2023. Choć jak podkreślano, może to być bardzo trudny rok dla samorządu, to w inwestycjach zapisanych zostało wiele zadań. Prace nad przygotowaniem budżetu pochłonęły sporo czasu i wymagały wielu konsultacji. Jego założenia […]

Gmina Liniewo Wokół nas

Gmina Liniewo. Działania na rzecz lepszej integracji mieszkańców. Ruszyły spotkania dla seniorów

Jednym z celów realizowanych na terenie gminy działań prospołecznych jest szeroko rozumiana integracja mieszkańców gminy. Coraz większą ich grupę stanowią seniorzy. Od kilku lat władze gminy poświęcają coraz więcej uwagi polityce senioralnej. Jej efektem są m.in. spotkania organizowanego z okazji Dnia Seniora. Narzędziem, które służy realizacji tej polityki senioralnej są instytucje gminy takie jak GOKSiR […]