Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Demograficzne statystyki gmin za rok 2021. Nowa Karczma z największym przyrostem naturalnym

Statystyki demograficzne gmin wiejskich powiatu kościerskiego, nie napawają optymizmem. Stanowią odzwierciedlenie trendu ogólnopolskiego, który wskazuje na rekordowy od czasów II wojny światowej ujemny przyrost naturalny. Tylko gminy: Nowa Karczma i Kościerzyna zanotowały wyraźny wzrost tego wskaźnika. Pozostałe gminy mają sporo do nadrobienia.

Jesteśmy świadkami wymierania rekordowego, powojennego wyżu demograficznego, w czasie którego w Polsce rodziło się dwukrotnie więcej dzieci niż obecnie. Wprawdzie przygotowywana przez rząd„Strategia Demograficzna 2040” ma zlikwidować przeszkody, które powodują, że młodzi ludzie rezygnują, bądź odkładają decyzje prokreacyjne, jednak na razie nie zanosi się na to, aby liczba ludności naszego kraju przestała się zmniejszać.

Gmina Kościerzyna

Liczba mieszkańców na ostatni dzień roku 2021 wyniosła 15863 i zwiększyła się o 59 osób w porównaniu z rokiem 2020. Zawarto tu 162 związki małżeńskie, co także jest lepszym wskaźnikiem niż w roku 2020, gdyż wtedy sakramentalne „tak” powiedziało sobie tylko 111 par. Urodziło się 190 dzieci, o kilkanaście mniej niż w dwóch latach poprzednich. Najczęściej nadawane imiona to: Laura, Maja, Jan, Leon, Tymoteusz. Zmarło 151 osób wobec 119 w roku 2020 i 132 w roku 2019. Warto dodać, że jest to największa pod względem powierzchni i ludności gmina wiejska w powiecie.

Gmina Nowa Karczma

To druga pod względem liczby ludności, gmina wiejska w powiecie. W minionym roku zanotowała też najwyższy ze wszystkich gmin przyrost naturalny, gdyż urodziło się tu 101 dzieci, w tym 51 dziewcząt, a umarło 60 osób, o 10 mniej niż w roku 2020. Gmina na koniec roku 2021 liczyła 7036 osób zameldowanych na pobyt stały i 62 osoby zameldowane na pobyt czasowy. Jest to także przyrost w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to gminę zamieszkiwało 7001 osób. W ubiegłym roku zawarto tu 72 małżeństwa, o 9 więcej niż w roku 2020. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym mieszkańcom gminy to: Aleksander, Oliwier, Aleksandra, Marcelina, Helena.

Gmina Nowa Karczma z największym przyrostem naturalnym

Gmina Stara Kiszewa

Liczba mieszkańców na dzień 31. 12. 2021 roku wyniosła 6780 i jest to trzeci wynik w powiecie wśród gmin wiejskich. W roku 2020 liczba ta była wyższa o 9 osób. Nieco gorzej prezentują się statystyki dotyczące przyrostu naturalnego. W ubiegłym roku zmarło tu 87 osób, o 8 więcej niż się urodziło. Mimo to zanotowano pewien postęp jeśli chodzi o liczbę urodzin, gdyż w roku 2020 liczba ta wynosiła 67 i była mniejsza niż w roku 2021 o 12 nowo narodzonych dzieci. Najczęściej nadawane im imiona to: Zuzanna, Milena, Laura, Nadia, Julia, Emilia, Pola, Jan, Miłosz, Franciszek, Jakub, Brajan, Ignacy, Dominik. Zawarto 44 sakramentalne związki małżeńskie.

Gmina Karsin

Kolejną gminą pod względem liczby ludności jest Karsin. Jednak liczba ta zmniejszyła się. Obecnie gmina liczy 6534  mieszkańców, podczas gdy na koniec roku 2020 było to 6572. Zanotowano tu rekordowy w powiecie ujemny przyrost naturalny. Urodziło się bowiem 63 dzieci a 82 osoby zmarły. Są to liczby bardzo podobne do roku 2020, kiedy to w gminie urodziło się 64 dzieci a liczba zgonów wyniosła 76. W minionym roku zawarto tu 40 związków małżeńskich. Najczęściej nadawano imiona nowo narodzonym mieszkańcom gminy to: Nikodem, Jan, Leon, Liliana, Antonina, Helena.

Gmina Dziemiany

Liczba mieszkańców na ostatni dzień roku wyniosła – 4406, wobec 4421 na koniec roku 2020. Urodziło się 57 dzieci i jest to wyraźny wzrost, gdyż w roku 2020 liczba ta wyniosła 46. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym mieszkańcom gminy to:   Leon, Antoni, Julia, Laura. Zawarto 25 sakramentalnych związków małżeńskich. Pozytywnym wskaźnikiem jest minimalny przyrost naturalny, gdyż zanotowano 56 zgonów wobec 57 błogosławionych narodzin. Liczba zgonów jest jednak trochę większa niż w roku 2020 i 2019, kiedy to zmarło 48 i 23 mieszkańców.

Gmina Lipusz

Gmina ta liczyła na dzień 31.12.2021 r. – 3740 mieszkańców i jest to liczba mniejsza o 10 w porównaniu z rokiem 2020. Pozytywną wiadomością jest odnotowany przyrost naturalny. Wprawdzie niewielki, lecz wyróżniający się na tle trendu ogólnopolskiego. Urodziło się bowiem 38 dzieci, o jedno więcej niż w roku 2020, przy 33 zgonach. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym dzieciom to: Stanisław, Franciszek, Wiktoria. Zawarto znacznie więcej małżeństw niż w roku poprzednim. Liczba ta wyniosła 31, przy 18 w roku 2020.

Gmina Liniewo

Nie mamy możliwości porównania statystyk roku 2021 z rokiem 2020, gdyż dwanaście miesięcy temu awaria informatyczna w gminie, uniemożliwiła przesłanie nam danych. Na koniec roku 2021 liczba mieszkańców tej gminy wyniosła 4559. Zanotowano tu ujemny przyrost naturalny, gdyż urodziło się 43 dzieci, przy 56 zgonach. Zawarto 31 związków małżeńskich. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym mieszkańcom gminy to: Liwia, Livia, Franciszek i Jan.

BM

Komentarze