Wokół nas

Region. Nie dzielimy z zachodem ani wschodem tych samych wartości. Nasza cywilizacja – nasze zasady

Kolejna, 102. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, zbiegła się w czasie z bezpardonowymi atakami wymierzonymi w Polskę, z narzucanym nam siłą systemem kulturowego zdziczenia i cywilizacji śmierci. Mimo, że należymy do europejskiego kręgu wywodzącego się z kultury greckiej i opartego na prawie rzymskim, to jednak nie dzielimy i dzielić nie chcemy, tego samego świata […]