Gmina Przodkowo Wokół nas

Gmina Przodkowo. Z okazji Dnia Sołtysa. Tu szanuje się i ceni Sołtysa

Gmina Przodkowo jako jedna z nielicznych w naszym regionie, poszczycić się może doskonałą współpracą na linii wójt – radni – sołtysi. Kolektywność, przyjazne stosunki, dobrze rozumiane partnerstwo i pewien związek lokalnej zażyłości, powoduje, że problemy jakie pojawiają się w gminie, nie stanowią problemu zakłócającego jej działania.

Problemy, spory i niesnaski, powstające między radnymi a wójtem, jakie mają miejsce w wielu gminach naszego regionu, właściwie nieznane są w gminie Przodkowo. Odpowiedzialność, umiejętność dostosowania się, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań, harmonia współpracy oraz niewątpliwie osobowość wójta, powodują, że współpraca władzy wykonawczej i uchwałodawczej w gminie, może być przedstawiana jako przykład do naśladowania. Z okazji niedawnego Dnia Sołtysa, wójt gminy Andrzej Wyrzykowski zamierzał osobiście spotkać się ze wszystkimi sołtysami, aby podziękować im za dotychczasową współpracę. Jednak kolejna fala koronawirusa i względy bezpieczeństwa sanitarnego spowodowały, że spotkanie trzeba było odwołać i przełożyć na inny dzień.

„Postawiłem na współpracę, słuchanie i rozmowę”

Nie wiadomo obecnie kiedy to spotkanie się odbędzie, gdyż zależne jest to od rozwoju sytuacji epidemicznej. Wójt A. Wyrzykowski powiedział nam, że miał przygotowane niespodzianki dla sołtysów, gdyż bardzo docenia ich rolę społeczną, nazywając ich „małymi wójtami”.

– Ich przykładanie się do zadań, współpraca z mieszkańcami, przynoszenie najróżniejszych spraw, tematów, sugestii do urzędu czy osobiście do mnie, jest nieocenione. Takiego kontaktu nic nie zastąpi i jest to podstawa współpracy – mówi wójt A. Wyrzykowski. Już od początku postawiłem na współpracę, słuchanie i rozmowę. Na to co ci sołtysi sugerują, radzą, żeby później brać to pod uwagę w realizacji. Ten model się sprawdza. On pokazuje, że wtedy mamy ten przekrój oczekiwań mieszkańców i widzimy przynajmniej czy kierunki naszego działania są słuszne i dobre. Jest to takie zwierciadło, które daje szybką, zwrotną informację dla mnie, jako zarządzającego i dla moich pracowników – kontynuuje wójt.

Rola sołtysa dużym kapitałem społecznym

Wójt A. Wyrzykowski podkreśla, że dzięki zdrowym relacjom, sołtysi w gminie Przodkowo, sprawujący również funkcję radnych gminnych, obdarzani są należnym zaufaniem, zarówno ze strony władz gminy jak i mieszkańców. Mają oni słuszne poczucie decydowania o losach lokalnej społeczności, sprawczości wielu inicjatyw, zwłaszcza kiedy przekazując głosy i uwagi mieszkańców są wysłuchiwani i akceptowani. Ich funkcjonowanie jest dużym kapitałem społecznym, który umiejętnie wykorzystywany, prowadzi do właściwego rozwoju gminy. Wójt gminy dodaje, że 22 lata jego doświadczenia w samorządzie dowiodło, iż postawa, sugestie, głosy sołtysów są ważną wskazówką do określania kierunków działań gminy i to takich kierunków, które są właściwe, z korzyścią dla mieszkańców.

Zaufanie i wzmacnianie pozycji sołtysów

Zebrania wiejskie w gminie Przodkowo, zazwyczaj mają spokojny, konstruktywny charakter. Zaangażowani i aktywni sołtysi cieszą się zaufaniem mieszkańców sołectwa, co powoduje, że wszelkie problemy rozwiązuje się szybko i na bieżąco.

– Na zebraniach wiejskich nie ma żadnych kłótni czy pyskówek. Myślę, że to też powoduje taką stabilną pracę samorządu. Ja zawsze staram się być obecny, wspierać ich obecnością i doceniać ich aktywność. Wykorzystujemy instrumenty finansowe, które gmina posiada, do pomocy sołtysom i wzmacniamy ich argumenty, będące właściwie głosem mieszkańców – powiedział wójt A. Wyrzykowski. Dlatego sukcesywnie staramy się spełniać wszystkie prośby, jakie kierowane są do gminy za pośrednictwem sołtysów – dodał wójt gminy.

Kobiety – filary społeczności wiejskiej      

Wójt gminy Przodkowo za kanon i podstawę wspólnego działania uważa spełnianie głosów mieszkańców, przekazywanych przez sołtysów. Nie wszytko da się zrealizować, bo możliwości finansowe gminy mają swoje granice, czasem robi się kolejka, ale gmina robi wszystko, żeby sołtys mógł w swoim sołectwie powiedzieć mieszkańcom: ,,Tak, zrealizowałem to co chcieliście”. Wójt A. Wyrzykowski podkreślił też, że za filary aktywnej społeczności w gminie Przodkowo uważa „panie sołtyski, panie w radach sołeckich, panie w KGW i w OSP”. Organizacyjnie jest to jeden poziom współpracy. W większości są to ci sami ludzie, te same rodziny i ta sama aktywność.  

– Panie sprawdzają się w roli sołtysów, radnych i mamy nawet panią wiceprzewodniczącą rady. Nigdy się na nich nie zawiodłem. Panie dobrze radzą sobie w tych rolach. Są skrupulatne, solidne, mniej konfliktowe i fajnie z nimi się współpracuje – zakończył wójt A. Wyrzykowski. To rzeczywiście jedna z nielicznych takich gmin w naszym regionie.

BM

Najlepsza integracja – Wójt i nagrodzeni Sołtysi po Spartakiadzie Sołeckiej.

Komentarze