Powiat kościerski Wokół nas

Kościerzyna. Organizacja punktu szczepień powszechnych. Aqua Centrum to najlepsze miejsce na ten cel

Samorząd powiatu kościerskiego ze starostą Alicją Żurawską na czele przystąpił ostro do organizacji punktu szczepień powszechnych, który zlokalizowany zostanie na kościerskim basenie. W tym dziele wspiera go miasto i gmina. Może liczyć też na przychylność władz kościerskiego szpitala.

Władze powiatu kościerskiego, jako miejsce punktu szczepień powszechnych na terenie powiatu wskazały Aqua Centrum. Szczegóły organizacji tego punktu starosta Alicja Żurawska omawiała podczas spotkania z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem w dniu 15 kwietnia. Jak nas poinformowała, zrezygnowano z rozwiązania polegającego na zwiększeniu ,,mocy przerobowej’’ punktów szczepień już istniejących. Postanowiono powołać nowy w optymalnym dla tego celu miejscu. Jest nim niewątpliwe kościerski basen, położony niedaleko Szpitala Specjalistycznego w pobliżu dużych parkingów. Plusem tego miejsca jest dobre skomunikowanie, jak również fakt, że mieszkańcy powiatu będą korzystać z rozwiązań komunikacyjnych, które już funkcjonują i do których są już przyzwyczajeni.

– Czekamy na potwierdzenie na piśmie przez NFZ naszej propozycji. Jest to ważne, gdyż z naszego powiatu wyszły jeszcze dwie inne propozycje. Przedstawił je Szpital Specjalistyczny i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MediCenter. Nie bez znaczenia jest fakt, że za lokalizacją idą konkretne pieniądze. Każde szczepienie kosztuje 61 zł – tłumaczy starosta kościerski  

Wspólnie dla sprawy

Po stronie samorządów jest organizacja tego punktu, zapewnienie administracji i sprzętu bazowego. Jak poinformowała nas A. Żurawska, obsługę administracyjną w postaci sześciu osób zapewni Urząd Miejski. To one zajmą się wydawaniem zaświadczeń i tworzeniem bazy danych. Wszystko co jest związane z opieką medyczną jest po stronie kościerskiego Szpitala Specjalistycznego. To jego pracownicy będą badać i szczepić.

Starosta kościerski podkreśla, że w funkcjonowanie tego punktu będą włączeni żołnierze WOT-u  i być może strażacy.

Ambitny cel

Starosta A. Żurawska poinformowała, że dla powiatu kościerskiego zostały zwiększone dawki na poziomie 325 dziennie. Chciałaby ona, aby kościerski punkt realizował szczepień jak najwięcej. W tym celu zostały już poczynione rozmowy z Marzeną Mrozek Prezesem Zarządu szpitala kościerskiego.

Uważa ona, że tak uda się zorganizować działanie punktu, że jego możliwości może ograniczyć tylko ilość dostarczanej szczepionki. Od postępu szczepień zależy przecież czy rząd dalej utrzyma panujące obostrzenia, które stają się coraz bardziej dotkliwe dla kościerskich firm, mieszkańców, a wywołana przez nie sytuacja gospodarcza odbija się również na budżecie samorządów poprzez mniejsze wpływy z podatków PIT i CIT. Do tematu będziemy powracać.

Red.

Alicja Żurawska Starosta Kościerski i Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski

Komentarze