Gmina Przodkowo Samorząd

Przodkowo. Z grudniowej sesji Rady Gminy. Zrównoważony budżet na trudne czasy

Plan finansowy roku 2023, w którym zapisano ponad 8 mln zł na inwestycje pokazuje prawie porównywalne dochody i wydatki gminy. Deficyt pokryty środkami wolnymi jest stosunkowo mały przykładając jego wielkość do porównywalnych budżetów sąsiednich gmin.

Uchwałę budżetową szeroko omówił wójt Andrzej Wyrzykowski. Komentował co niektóre jej kwoty, wyjaśniał zapisy. Radni musieli być ich świadomi, gdyż dyskusji nie było, a w głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za jej przyjęciem. Plan finansowy roku 2023 przewiduje dochody na poziomie ponad 58,4 mln zł, a wydatki sięgną 59,5 mln zł. Deficyt to nieco ponad 1 mln zł. Pokryty zostanie z wolnych środków z lat 2021-2022.

– Nie zaciągamy na to żadnego kredytu. Można powiedzieć, że budżet jest zrównoważony. Składam ogromne podziękowanie skarbnik urzędu i innym pracownikom, którzy zaangażowani byli w przygotowanie budżetu – podsumował A. Wyrzykowski.

Znów najwięcej na oświatę

Największą pozycją po stronie wydatków jest oświata i wychowanie. Na funkcjonowanie szkół, przedszkoli, pensje nauczycieli czy choćby dowóz uczniów, gmina wyda ponad 22 mln zł, co stanowi aż 38 proc. budżetu. Znaczną pozycję stanowią też wydatki na pomoc społeczną. Na inwestycje w roku 2023 zaplanowano 8,2 mln zł, tj. 14 proc. budżetu. Jak podkreślał wójt, ta kwota na pewno będzie rosnąć w ciągu roku.

Zadłużenie na koniec roku 2023 wyniosło 26 mln zł i stanowiło 45 proc. tegorocznych dochodów. Gmina planuje w tym roku spłacić 2,2 mln zł z tej kwoty.

Priorytetem gospodarka ściekowa

Wśród największych inwestycji tego roku jest rozpoczęcie zadania, które określono mianem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. To inwestycja wieloletnia, na którą gmina pozyskała aż 9,4 mln zł z rządowego funduszu ,,Polski Ład’’. W tym roku zostanie wykorzystanych 2 mln zł na to zadanie. Pozostałe, znaczące inwestycje dotyczą zadań drogowych. Te z kolei realizowane są dzięki dużej pomocy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To przebudowa ul. Długiej w Czeczewie i ul. Głębokiej w Smołdzinie na kwotę prawie 2 mln zł. Drugie zadanie dotyczy przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Młynek i drogi Tokary-Warzenko. Jego wartość to ponad 2,15 mln zł. W tym roku ma zakończyć się również inwestycja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilanowie. Na ten cel w budżecie jest przeznaczonych nieco ponad 2 mln zł.

Podziękowali za wsparcie

Gośćmi sesji z 29 grudnia byli: Mieczysław Woźniak, przewodniczący Rady Powiatu, Leon Czerwiński, radny powiatowy i Zygmunt Stromski, przewodniczący Izby Rolnej. Ich wystąpienia dotyczyły podziękowań za tegoroczną współpracę i życzeń świąteczno-noworocznych. Im z kolei dziękowano za zaangażowanie w pomoc dla gminy i jej mieszkańców.

– Chciałbym podziękować za dostrzeżenie przez Radę Powiatu mieszkańców naszej gminy. Chodzi o Aleksandra i Andrzeja Fularczyków i Łukasza Stromskiego. O osiągnięciach niektórych z nich nic nie wiedzieliśmy. Stąd szczególne podziękowania, że zostali dostrzeżeni mieszkańcy, którzy promują naszą gminę – dziękował przewodniczącemu Rady Powiatu wójt A. Wyrzykowski.

D. Tryzna

Komentarze