Gmina Kartuzy Gmina Liniewo Gmina Lipusz Gmina Nowa Karczma Gmina Przodkowo Gmina Stężyca Gmina Żukowo Samorząd

Region. Orły „Wprost” 2023. Uhonorowano naszych samorządowców

Redakcja „Wprost” rozdała pomorskie Orły. Nagrodzono liderów regionu. Wśród wyróżnionych znalazło się siedmioro włodarzy gmin i miast powiatu kartuskiego oraz kościerskiego.

W ubiegły piątek w Gdyni obyła się uroczysta gala wręczenia pomorskich Orłów Wprost 2023. Jak czytamy na stronie tygodnika: „Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wybitną działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzani są właściciele firm, które wywodzą się z regionu, a działają w całej Polsce i na świecie, wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, a także lokalni działacze społeczni i ambasadorowie regionu”.

Galę otworzył Marcin Horała, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. W swoim przemówieniu wspomniał między innymi o rozwoju gospodarczym i ważnej roli samorządów.

– Uważam, że szczególnie ważnym zdaniem jest to, by rozwój gospodarczy rozlewał się szerzej, docierał do całego naszego regionu, nie tylko w bezpośrednie sąsiedztwo największych metropolii – mówił M. Horała.

Nasi samorządowcy z wyróżnieniami

Następnie przystąpiono do wręczenia statuetek w kategorii Samorządowiec Regionu. Wśród laureatów znalazł się burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.  W tej kategorii statuetkę Orła otrzymał również Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, która w 1998 r., kiedy obejmował tę funkcję, liczyła 6 tys. mieszkańców i miała budżet na poziomie 6 mln zł, obecnie liczy ponad 10 500 mieszkańców i budżet na poziomie 70 mln zł. Nagrodę otrzymał także Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca. Gmina jest odporna na wzrost cen energii. Poza tym prowadzi szereg inicjatyw wspierających uchodźców z Ukrainy i może być wzorem działalności charytatywnych. Wyróżniony został także Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. W trakcie pełnienia przez niego funkcji burmistrza wskaźnik zadłużenia gminy spadł z prawie 42 do zaledwie 11 proc. Statuetkę w tej kategorii otrzymał Andrzej Pollak, wójt gminy Nowa Karczma. Nagrodę przyznano w uznaniu prężnych działań na rzecz dynamicznego rozwoju gminy i sprawnej realizacji przedsięwzięć społecznych oraz infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy krajowych i ze środków europejskich. Orłem nagrodzono także Mirosława Warczaka, wójta gminy Liniewo. Wyróżnienie przyznano za efektywne i wzorcowe zarządzanie gminą, a także za  zaangażowanie w promocję kultury, działanie skierowane na aktywizację grup seniorów, kształcenie młodzieży i szeroko pojętą edukację. Kolejną nagrodę w tej kategorii otrzymał Mirosław Ebertowski, wójt gminy Lipusz. Gmina w ciągu ostatnich trzech lat gmina pozyskała ze środków krajowych 29 mln zł oraz 7 mln zł ze środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje i działania.

Opr.red

Komentarze