Gmina Chmielno Gmina Nowa Karczma Konkursy Wokół nas

Skarszewy. VI Wojewódzka Seniorada LZS. Ponad trzystu seniorów z pomorskich gmin rywalizowało na wesoło

W ubiegłą sobotę na obiektach Skarszewskiego Centrum Sportu rozegrano Wojewódzką Senioradę LZS. Towarzyszyło jej wiele innych wydarzeń, których bohaterami byli seniorzy. Całość zakończyła dobra zabawa taneczna.

To wyjątkowe wydarzenie sportowe otworzył Piotr Klecha, prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS, główny organizator. Towarzyszyła mu liczna reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego na czele z Józefem Sarnowskim, wicemarszałkiem oraz miejscowi samorządowcy.

Uhonorowano „Seniorów Zwyczajnych – Niezwyczajnych”

Przed rozpoczęciem zmagań przedstawiciel marszałka Mieczysława Struka – Barbara Bałka uhonorowała seniorów – zwycięzców z gmin kociewskich w konkursie „Pomorskie dla seniora”. Byli to Franciszek Kaszubowski ze Smętowa Granicznego – długoletni działacz LZS na Kociewiu oraz Bogdan Cybula – z LKS Zantyr Sztum. Wręczono również tytuł „Przyjaciel Seniora” otrzymał go Wiesław Szczodrowski z Godziszewa – długoletni działacz LZS w Radzie Wojewódzkiej LZS w Gdańsku, w której pełnił funkcję Sekretarza, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Kolega Wiesław jest Honorowym Prezesem Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Był tort ufundowany przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Skarszewach i gromkie STO LAT od zebranych dla Wiesława Szczodrowskiego z racji 80 urodzin, które świętował w tym tygodniu.

Konkurencje, w których wygrali nasi reprezentanci

W rywalizacji wzięło udział ponad trzystu seniorów z powiatów: sztumskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kościerskiego, kartuskiego, gdańskiego, wejherowskiego i puckiego a także samego Gdańska. Prowadzącym senioradę był jej koordynator Jan Trofimowicz.

W konkurencji – Slalom z piłkami do piłki nożnej na czas w kat. 55+ zwyciężyła Henryka Szpica z Luzina przed Bożeną Litwinuk z Przywidza oraz Ireną Marzejon z Rekowa Górnego. W kat. 65+ najlepszą okazała się Małgorzata Bartkowska z Pszczółek przed Magdaleną Tuszer ze Starzyna oraz Bożeną Szewczyk z Trąbek Wielkich. W najstarszej kategorii 75+ prym wiodła Danuta Bemke z Żelistrzewa a na podium z nią stanęły Urszula Lipska ze Skarszew oraz Regina Szymańska z Domatówka. Wśród mężczyzn w kat. 55+ zwyciężył Janusz Sampolski z Przejazdowa, przed Andrzejem Dończykiem z Czerniewa oraz Józefem Oberzig ze Strzelna. W gronie 65+ 1 miejsce wywalczył Stanisław Sadowski ze Starego Barkoczyna przed Andrzejem Skurzyńskim z Gowina oraz Kazimierzem Lubeckim ze Starego Barkoczyna. W najstarszej kat. 1. lokata dla Zygmunta Dettlaffa z Gnieżdżewa, 2. Henryk Kreprel z Sławotówka, 3. Franciszek Kaszubowski ze Smętowa Granicznego.

W Slalomie rowerowym na czas w kategorii 55+ trasę najszybciej pokonały: Wioleta Kos z Łebcza, Regina Langmesser ze Sztumu oraz Maria Semak z Luzina. W kat. 65+ nagrodzono Małgorzatę Bartkowską z Pszczółek, Bożenę Wścisławską z Przywidza oraz Mariannę Najda ze Sztumu. W najstarszej kategorii najlepsze okazały się: Danuta Bemke ze Strzelna oraz Barbara Gruszka ze Sztumu. Wśród mężczyzn 55+ kolejno miejsca na podium wywalczyli: Piotr Dettlaff i Józef Oberzig ze Strzelna oraz Andrzej Dończyk z Czerniewa. W kat. 65+ zwyciężył Mieczysław Sobisz a 2 miejsce wywalczył Grzegorz Lis, obaj ze Starego Barkoczyna a 3 Grzegorz Lipski ze Smętowa Granicznego. Wśród nestorów 75+ 1 lokatę zdobył Leszek Stamm z Władysławowa, 2 Eugeniusz Słonina ze Sztumu a 3 Wiesław Kożyczkowski z Miłobądza.

W rywalizacji tenisistów stołowych wśród kobiet 55+ zwyciężyła Stefania Dettlaff  ze Strzelna przed Henryką Szpica z Luzina i Mariolą Klińską z Przywidza. W gronie pań 65+ na podium stanęły kolejno Krystyna Dudziak z Luzina, Izabela Linkowska z Kolbud oraz Jadwiga Wysocka z Gdańska. Najstarszymi tenisistami 75+ byli Danuta Bemke z Żelistrzewa, Kazimierz Gruenholz z Chmielna oraz Jerzy Jędrzejewski ze Skarszew i oni zostali również nagrodzeni. Wśród mężczyzn kat 55+ zwyciężył Andrzej Świeczkowski ze Skarszew przed Andrzejem Mazurkiem i Jerzym Ptachem z Czerniewa. W gronie 65+ prym wiódł wielokrotny medalista zawodów ogólnopolskich weteranów – Franciszek Tuszer ze Starzyna a wraz z nim na podium stanęli Piotr Pawłowski z Nowej Karczmy i Józef Białk ze Strzelna.

Wiele emocji wzbudziła konkurencja rzutów piłką lekarską. W najmłodszej kategorii kobiet zwyciężyła Irena Ptach z Czerniewa przed Elżbietą Detlaff z Gowina i Wiesławą Sampolską z Przejazdowa. Wśród pań 65+ najlepszą okazała się Janina Berezińska ze Smętowa Granicznego przed Janiną Troka ze Skarszew i Grażyną Trzoska z Gowina. W najstarszej kategorii pań na podium stanęły kolejno: Krystyna Piórek ze Smętowa Granicznego, Małgorzata Dettlaff ze Strzelna oraz Zofia Dudek z Łebcza. Wśród panów 55+ laur zwycięstwa odebrał Wojciech Licau z Mieroszyna a wraz z nim stawkę na podium uzupełnili Piotr Dettlaff ze Strzelna oraz Janusz Sampolski z Przejazdowa. W kategorii 65+ zwyciężył Stefan Troka  ze Skarszew przed Romanem Gaszowskim z Nowego Barkoczyna oraz Zygmuntem Litwiniukiem z Przywidza. W najstarszej kategorii wygrał Roman Duma z Chmielna.

W konkurencji – Rzuty bulami w najmłodszej kategorii zwyciężyła Czesława Kwidzińska z Przywidza przed Anną Gdowik z Kłodawy oraz Heleną Lewandowską z Gowina. W kategorii 65+ prym wiodły Maria Derewecka ze Smętowa Granicznego, Zofia Lewanu z Luzina oraz Maria Borkowska z Łebcza. W najstarszej kategorii najcelniej rzucały Danuta Marzejon ze Strzelna, Adela Czerwińska z Gołębiewa Wielkiego oraz Stefania Walenciak ze Skarszew. W gronie panów 55+ najlepsi byli Marek Lilla z Rekowa Górnego, Franciszek Gdowik  z Kłodawy oraz Jacek Prus z Kolbud. Wśród panów 65+ miejsca na podium zajęli kolejno Stanisław Sadowski ze Starego Barkoczyna, Jerzy Piórek ze Smętowa Granicznego oraz Bernard Ostrowski ze Starego Barkoczyna. W najstarszej kategorii mężczyzn 75+ najlepsi byli Jerzy Kuczyński ze Skarszew oraz Ryszard Mazerski i Jan Kołpak – obaj ze Sztumu.

W konkurencji rzuty piłeczkami palantowymi na odległość każdy z uczestników miał 3 próby, z których brano pod uwagę najlepszy wynik. W kolejnych kategoriach miejsca na podium wywalczyli: 55+ Grażyna Pellowska z Granicznej Wsi, Elżbieta Dettlaff z Gowina i Barbara Piontek ze Smętowa Granicznego, 65+ Ewa Kustoch z Łebcza, Jadwiga Wysocka z Gdańska oraz Teresa Ostrowska ze Starego Barkoczyna, 75+ Krystyna Piórek ze Smętowa Granicznego, Małgorzata Dettlaff ze Strzelna oraz Urszula Grzenkowicz z Luzina. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się, 55+ Wojciech Licau z Mieroszyna, Piotr Pelowski z Granicznej Wsi oraz Andrzej Mazurek z Sobowidza. W kategorii 65+ Mieczysław Sobisz ze Starego Barkoczyna, Andrzej Bławat z Gołębiewa Wielkiego oraz Tadeusz Szpica z Luzina. W najstarszej kategorii Zygmunt Zieman z Luzina, Leszek Stamm z Władysławowa oraz Benedykt Brandt z Gołębiewa Wielkiego. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy wywalczyli miejsca na podium otrzymali pamiątkowe pucharki. Każdy uczestnik senioraty zaś podobnie jak w latach poprzednich otrzymał pamiątkowy medal uczestnictwa.

Pozostałe konkurencje seniorady

Kolejną z konkurencji był Marsz Nordic Walking ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn. Uczestniczki i uczestnicy musieli pokonać dystans około 2 km. W kategorii 55+ zwyciężyła Maria Pruszyńska z Gowina przed Danutą Wołoszyk z Przywidza oraz Danutą Nowak z Gowina. W kat. 65+ 1. Danuta Włodarczak ze Smętowa Granicznego przed Barbarą Urbańską z Sobowidza oraz Krystyną Dudziak z Luzina. W kat. 75+ wystąpiła jedynie niezmordowana Barbara Gruszka ze Sztumu. Wśród mężczyzn 55+ zwyciężył Zbigniew Miąskowski przed Andrzejem Pieleckim – obaj ze Skarszew. W kat. 65+ 1. na linę mety dotarł Stefan Troka ze Skarszew przed Ryszardem Olszewskim ze Sztumu i Grzegorzem Lipskim ze Smętowa Granicznego. W najstarszej kategorii 75+ najlepszym okazał się Jan Kołpak przed Eugeniuszem Słoniną – obaj ze Sztumu a trzeci linię mety przekroczył Zygmunt Dettlaff
z Celbowa.

W Rzutach lotką do celu w kat. 55+ prym wiodła Wioleta Kos z Łebcza przed Barbarą Piontek ze

Smętowa Granicznego i Izabelą Kłosowską z Przywidza. W kategorii 65+ zwyciężyła Ewa Stromska przed Barbarą Dettlaff – obie ze Strzelna a 3 była Krystyna Cholewińska z Kłodawy. Wśród seniorek 75+ 1 miejsce zajęła Barbara Niedzielska z Pszczółek, 2 Urszula Lipska ze Skarszew a 3 Maria Mazerska ze Sztumu. Wśród mężczyzn wygrał Jerzy Ptach z Czerniewa, przed Janem Torbickim z Ełganowa i Tadeuszem Marzejonem z Rekowa Górnego. Wśród panów 65+ zwyciężył Adam Sadowski z Kłodawy przed Józefem Białekiem ze Strzelna i Romanem Knioła z Kolbud. Wśród najstarszych najcelniej rzucali: Franciszek Kaszubowski ze Smętowa Granicznego, Henryk Kreprel ze Sławotówka oraz Zygmunt Ziemann z Luzina.

Był też czas na zabawę

W przerwach między konkurencjami a zabawą taneczną był czas by na scenie kilka słów do zebranych skierowali przybyli aktywni seniorzy. Kazimierz Gruncholtz z Chmielna – mistrz gry na organkach zagrał kilka przebojów oraz bawił widownię soczystymi dowcipami. Kulinaria seniorady zapewniało KGW z Koźmina. Rywalizacji sportowej towarzyszyły warsztaty ekologiczne zorganizowane dzięki współpracy LZS z WFOŚiGW. Uczestnicy seniorady mogli wziąć udział w losowaniu licznych nagród rzeczowych. Uwieńczeniem seniorady były tańce pod chmurką przy muzyce zespołu Miraż ze Starogardu Gdańskiego.

Organizatorzy za pośrednictwem naszego tygodnika dziękują pracownikom GOSiR-u w Skarszewach, wolontariuszy związanych z KS Wietcisa Skarszewy, sędziów seniorady oraz Bankowi Spółdzielczemu w Starogardzie Gdańskim.

Nad. Jan Trofimowicz/opr.red

Komentarze