Gmina Żukowo Samorząd Wokół nas

Żukowo. Sesja absolutoryjna. Absolutorium za rok 2023 na konto burmistrz Marioli Zmudzińskiej

Obecna włodarz miasta i gminy Żukowo otrzymała wotum zaufania i absolutorium za rok 2023 – okres, kiedy gminą zarządzał Wojciech Kankowski, jej przeciwnik w wyborach samorządowych. Choć dla zwykłego mieszkańca może to być zawiłe, to takie są regulacje samorządowe.

Zamieszaniu temu winny jest termin wyborów samorządowych, które zawsze odbywały się pod koniec roku, a tym razem miały miejsce w kwietniu. Stąd tam gdzie nastąpiła zmiana na stanowisku włodarza, uchwały absolutoryjne dotyczą nowego, bo on odpowiada przed radnymi.

Raport o stanie gminy Żukowo oraz informacje o wykonaniu budżetu za rok 2023 przedstawiła burmistrz Mariola Zmudzińska. Zaznaczyła, że dokument ten nie był gotowy, gdy objęła urząd. Relacjonując zrealizowane w roku ubiegłym inwestycje przesunięcia w ich terminach oraz poinformowała o koniecznych pracach poprawkowych. 

Realizacja budżetu

Dochody gminy za 2023 roku zamknęły się w kwocie 304,25 mln zł, czyli zrealizowano je w stosunku do planu w 103,38%. Wydatki osiągnęły kwotę 307,2 mln zł. Zrealizowano je w 91,41%.

W roku 2023 gminy Żukowo na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 82,2 mln zł. Inwestycje realizowane były głównie w odpowiedzi na potrzeby stale zwiększającej się liczby mieszkańców gminy. Zadania wykonywane były przede wszystkim w sektorach związanych z infrastrukturą drogową, oświatą, dziedzinie sportu oraz poprawy bezpieczeństwa.

Kluczowe inwestycje zakończone w 2023 roku to m.in. budowa szkoły w Baninie i rozbudowa placówki w Borkowie, budowa hali widowiskowo-sportowej w Żukowie, budowa zbiornika retencyjnego i węzła integracyjnego w Rębiechowie i budowa Kaszubskiego Centrum Sportu.

Debata nad raportem i budżetem

W dyskusji słychać było wyraźne głosy radnych z ugrupowania rządzącego, w których było wiele uwag do inwestycji zrealizowanych przez swoich przeciwników. Ostatecznie radna Renata Stubińska-Nalewajek podkreśliła, że mimo krytyki realizacji ubiegłorocznego budżetu, klub zagłosuje za wotum zaufania i absolutorium dla M. Zmudzińskiej. Podobne stanowisko wyraził Wojciech Kankowski, obecny radny i były burmistrz. Zaznaczył, że radni z Kaszubskiego Zrzeszenia Wyborczego, odpowiedzialni za kształt gminy w poprzedniej kadencji, również zagłosują „za”.

Wystąpienia te zostały potwierdzone w głosowaniu. Burmistrz M. Zmudzińska uzyskała niemal jednogłośne wotum zaufania i absolutorium. Tylko jeden radny wstrzymał się od głosu.

red.

Komentarze