Wokół nas

Kielno. Powstał pierwszy w gminie Szemud Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Na początku grudnia oficjalnie otwarto w Kielnie OREW. Powstała placówka, która ma zajmować się nie tylko opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi z terenu gminy, ale w dalszych planach służyć również seniorom. Wzorem innych samorządów poprowadzi go Fundacja ,,Podaruj trochę słońca’’. Kielno wzbogaciło się o kolejny, nowy budynek użyteczności publicznej. Do nowej strażnicy OSP, rozbudowanej szkoły i […]

Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Karsin. Z XXVI sesji Rady Gminy. Wójt na wyrównanie swojej pensji będzie musiał poczekać

Podczas gdy w innych samorządach radni niemal jednogłośnie, nawet przy aprobacie opozycji podejmują uchwały dotyczące wyrównania pensji samorządowców, w gminie Karsin takiej zgodności nie było. Na wniosek radnej Kamili Cierzan-Czapiewskiej uchwała dotycząca wynagrodzenia wójta została zdjęta z porządku sesji. Pozostałe zrealizowano. Od początku listopada, kiedy weszła w życie ustawa o uposażeniu wójtów, burmistrzów i starostów, […]