Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Karsin. Z XXVI sesji Rady Gminy. Wójt na wyrównanie swojej pensji będzie musiał poczekać

Podczas gdy w innych samorządach radni niemal jednogłośnie, nawet przy aprobacie opozycji podejmują uchwały dotyczące wyrównania pensji samorządowców, w gminie Karsin takiej zgodności nie było. Na wniosek radnej Kamili Cierzan-Czapiewskiej uchwała dotycząca wynagrodzenia wójta została zdjęta z porządku sesji. Pozostałe zrealizowano.

Od początku listopada, kiedy weszła w życie ustawa o uposażeniu wójtów, burmistrzów i starostów, samorządy przystąpiły do jej realizacji. W powiecie kościerskim pierwsi zrealizowali ją radni powiatowi. Żaden z nich nie wniósł uwag negatywnych, a dominowały raczej pochwały pokazujące zaangażowanie starosty w osiągnięte przez powiat wyniki. Podobnie było przy ustalaniu wynagrodzenia wójta Kościerzyny. Nawet opozycja w Radzie Miejskiej Kościerzyny nie przeciwstawiała się podwyżce dla burmistrza Michała Majewskiego. W Karsinie było inaczej.

Wg radnej wszystkiemu winne opóźnienie

Uchwałę dotyczącą uposażenia dla wójta Romana Brunke wniósł przewodniczący Rady Gminy. Mówiła ona o podwyżce minimalnej, to znaczy do 80 procent przewidzianego ustawą wynagrodzenia. Jednak zanim doszło do jej procedowania radna K. Cierzan-Czapiewska złożyła wniosek o zdjęcie jej z porządku obrad. Powodem według niej był zbyt krótki okres czasu na zapoznanie się z treścią autopoprawki do niej. Zajmowała ona stronę A4 i precyzowała należycie inne składniki wynagrodzenia wójta liczone według pułapu 80 procent. Poprawka ta razem z innymi, o znacznie większej objętości, została rozesłana do radnych dzień przed sesją.

Przewodniczący Rady Gminy przyjął wniosek i poddał pod głosowanie. Ku zaskoczeniu, radni większością głosów zaaprobowali wniosek.

– Nie będę komentował postępowania radnej K. Cierzan-Czapiewskiej, ponieważ jako wójt mam na głowie budżet następnego roku i ważne jest dla mnie zakończenie tegorocznych inwestycji. Przez ostatnie siedem lat zdążyłem przyzwyczaić się do takich wystąpień. Myślę, że mieszkańcy doskonale wiedzą, z jakich pobudek wynikają te działania radnej K. Cierzan-Czapiewskiej – mówił wójt R. Brunke

Pozostałe uchwały objęte autopoprawkami przyjęto.

Dla mieszkańców 2 grosze, dla firm 50 groszy

Wśród procedowanych na ubiegłotygodniowej sesji uchwał, były również te dotyczące podatków na rok 2022. Do ich treści w wersji proponowanej przez wójta radni wnieśli poprawki. Pierwsza poprawka zgłoszona przez Jana Wardyna, szefa Komisji Budżetowo-Gospodarczej dotyczyła obniżki stawki podatku od budynków mieszkalnych o dwa grosze za jeden metr kwadratowy. To w skali gminy ulży mieszkańcom o 5 tys. zł. Zaś druga ze zgłoszonych przez radnego poprawek dotyczyła obniżki stawki podatku od budynków pod działalność gospodarczą o 50 groszy za jeden metr kwadratowy. Wynika z tego, że poprawki dają większe korzyści tak jak 1:25 dla przedsiębiorców niż dla zwykłych mieszkańców. Trzecia zgłoszona przez radnego Ireneusza Pokrzywińskiego dotyczyła obniżki podatku płaconego za autobusy. Postulował on, aby za autobus powyżej 30 miejsc podatek był obniżony o 100 zł od proponowanego przez wójta.

Przyjęcie przez Radę Gminy tych poprawek poskutkowało tym, że zamiast zaplanowanej w budżecie kwoty 200 tys. zł, będzie niecałe 160 tys. zł. To pokazuje, że średni wzrost podatku w gminie wyniósł tylko 3,8%, czyli dużo poniżej stopnia inflacji.

-Ustalone stawki podatków spowodują, że do budżetu w następnym roku spłynie dużo mniej pieniędzy niż zaplanowano, co w żaden sposób nie pokryje wzrostu kosztów energii, paliwa, utrzymania obiektów gminnych i instytucji. Na poprawkach zyskały firmy – to prawie 40 tys. zł. Natomiast zysk mieszkańców jest iluzoryczny, bo w skali gminy to tylko 5 tys. zł. Stąd uważam, że te autopoprawki służyły tylko kreacji radnych – mówił po sesji włodarz gminy Karsin.

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze