Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Radni i wójt z wyższym uposażeniem

Podczas ostatniej sesji radni gminy Stara Kiszewa pochylili się na uchwałą dotyczącą uposażenia dla wójta i stawek swoich diet. Choć nowe wynagrodzenie włodarza gminy zostało przyjęte jednomyślnie, to w przypadku diet radnych, sytuacja była zgoła odmienna niż w przypadku innych samorządów z naszego regionu.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r.o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, konieczne były zmiany w kwotach wynagrodzeń samorządowców. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi obecnie 1789,42 zł. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów, maksymalna dieta radnego wzrośnie do 4294,60 zł. Do tej pory było to 2684,13 zł. O ile w innych samorządach uchwały podwyższające diety radnych przechodziły zazwyczaj jednogłośnie, albo zdecydowaną większością głosów, o tyle radni gminy Stara Kiszewa byli w tej kwestii mocno podzieleni. Nie dość, że podnieśli kwoty diet dla szeregowego radnego nieznacznie, z 536 zł do 858 zł, to jeszcze przy siedmiu radnych którzy głosowali „za”, siedmiu wstrzymało się od głosu a jeden był przeciwny. A ponieważ do przegłosowania uchwały potrzebna była zwykła większość głosów „za” nad głosami „przeciw”, uchwała weszła w życie. Dodać należy, że dieta przewodniczącego Rady Gminy wynosić będzie teraz 2039 zł, przy dotychczasowych 1274 zł. Wiceprzewodniczący rady będzie otrzymywał 1073 zł a przewodniczący komisji 966 zł.

Nieobecny wójt także z podwyżką

Podobnie jak w przypadku innych włodarzy gmin polskich, uposażenie wójta Mariana Picka zostało obniżone w 2018 roku. Zanim przystąpiono do debatowania nad podwyżką uposażenia wójta, nieoczekiwanie głos zabrał sam zainteresowany, który kierując się zapewne zwykłą skromnością i pokorą wobec mieszkańców, nie chciał krępować radnych swoją obecnością.

– Ponieważ ja w kolejnym punkcie obrad nie chciałbym brać udziału, pozwolicie państwo, że się z wami pożegnam. Niech to się odbywa bez mojej obecności – powiedział wójt Marian Pick. Następnie przewodniczący Rady Gminy Jan Błaszczyk przedstawił proponowane składniki wynagrodzenia wójta, wnosząc o jego ustalenie na poziomie 90 proc. w gminie liczącej do 15 tys. mieszkańców. Sekretarz gminy Andrzej Hinz przypomniał jeszcze o obniżce wynagrodzenia wójta w 2018 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów i po krótkiej dyskusji, zgodzono się, że propozycja 90 proc. maksymalnego wynagrodzenia dla wójta powinna być społecznie akceptowalna. Warto przypomnieć, że rada może kształtować pensję wójta w granicach 80 – 100 proc. ustawowej kwoty uposażenia. Ostatecznie uchwałę przyjęto jednogłośnie. Oznacza to, że wójt Marian Pick otrzymywać będzie 17523 zł brutto. Składa się na to pensja zasadnicza – 9225 zł, dodatek funkcyjny – 2835 zł, dodatek specjalny – 3618 zł oraz dodatek stażowy 1845 zł.

BM

Komentarze