Powiat kartuski Szkolnictwo

Powiat kartuski. Znaczący wzrost liczby oddziałów. Do klas pierwszych poszło 1,7 tys. uczniów

W obecnym roku szkolnym znacząco wzrosła liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat kartuski, gdyż do klas pierwszych trafiło półtora rocznika. Przed samorządem trudny rok z uwagi na rosnące koszty utrzymania placówek. Rządowa subwencja oświatowa nie pokrywa całości kosztów utrzymania szkół prowadzonych przez samorządy. Dodatkowo  w tym roku stoi przed nimi wyzwanie, skąd wziąć opał […]

Gmina Przodkowo Szkolnictwo

Gmina Przodkowo. Stypendia motywacyjne wójta. Nagrodzono najzdolniejszych uczniów i studentów

W czwartek, 22 września wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski wręczył stypendia o charakterze motywacyjnym uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniom szkoły ponadpodstawowej oraz studentom zamieszkałym na terenie gminy. Łącznie wyróżniono czterdzieści osób. Głównym celem przyznawania stypendiów jest promowanie i wyróżnianie uzdolnionej młodzieży oraz nagrodzenie ich za naukę. Za ten rok nagrodzonych zostało czterdziestu […]