Powiat kartuski Szkolnictwo

Powiat kartuski. Znaczący wzrost liczby oddziałów. Do klas pierwszych poszło 1,7 tys. uczniów

W obecnym roku szkolnym znacząco wzrosła liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat kartuski, gdyż do klas pierwszych trafiło półtora rocznika. Przed samorządem trudny rok z uwagi na rosnące koszty utrzymania placówek.

Rządowa subwencja oświatowa nie pokrywa całości kosztów utrzymania szkół prowadzonych przez samorządy. Dodatkowo  w tym roku stoi przed nimi wyzwanie, skąd wziąć opał i pieniądze na niego.

1719 nowych uczniów w 53. oddziałach

W tym roku szkolnym w siedmiu szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzący jest powiat kartuski, naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1719 uczniów. Utworzono dla nich 53 oddziały. W liceach na terenie powiatu uczy się 478. pierwszoklasistów, w technikach 621., zaś w szkołach branżowych 620. W przełożeniu na poszczególne placówki, największa ilość pierwszoklasistów rozpoczęła naukę w ZST w Kartuzach. Jest to łącznie 374. uczniów, z czego 272. pobiera naukę w szkole branżowej a 102. w technikum. Kształcą się oni w sumie w 11. oddziałach.

Do liceum ZSO w Kartuzach przyjęto 275. uczniów. Stworzono dla nich 9 oddziałów. Dodatkowo w tej placówce stworzono oddział przygotowawczy. W ZSZiO w Kartuzach jest 313. pierwszoklasistów, z czego 136. dostało się do klas technikum, 105. do liceum i 72. do klas zawodowych. Uczą się oni w 9. oddziałach.

ZSZiO w Żukowie wzbogacił się o 264. nowych uczniów. 135. z nich będzie uczyć się w technikach, 32. w klasach licealnych i 97. w klasach zawodowych. W szkole tej również utworzono 8 oddział i 1 przygotowawczy. W PZS w Somoninie naukę rozpoczęło 164. uczniów klas pierwszych, z czego 98 zdecydowało się na naukę w klasie branżowej a 66. w technikum. Pobierają oni naukę w 5. oddziałach. Do ZSP w Sierakowicach przyjęto 131. uczniów, wśród których 66. pobiera naukę w liceum a 65. w technikum. Stworzono dla nich 4 oddziały. Do PZS w Przodkowie dostało się 198. pierwszoklasistów. W liczbie tej jest 117. uczniów technikum i 81. uczniów klas branżowych. Zorganizowano dla nich 7 oddziałów.

Opr. Red.

Komentarze