Wokół nas

Banino. Odsłonięcie tablicy o historii miejscowości

– Gdyby przyjąć za początek wsi pierwszą o niej wzmiankę wówczas możemy mówić o co najmniej 740 latach historii Banina. To szmat czasu i sporo trudnych, ale też pięknych wydarzeń, tym bardziej że początki tej wsi wiążą się z chlubną historią naszych gdańsko-kaszubskich książąt, konkretnie Mestwina II – mówił Eugeniusz Pryczkowski, członek władz ZKP w Baninie.

Te najważniejsze ustalenia ujmuje tablica, którą odsłonięto i poświęcono 29 października przy udziale miejscowych Zrzeszeńców. Informuje ona o ważnej roli zakonników cystersów oliwskich, którzy zasiedlali ten teren, chrystianizowali, stworzyli wspólnotę wsi, rozwijali ją gospodarczo, budowali obiekty folwarczne, w tym także pierwszy kościółek.

Chcą oni w przyszłości kontynuować rozpoczęte dzieło.

Nad/opr.red

Komentarze