Gmina Przodkowo OSP Samorząd

Czeczewo. Zebranie miejscowych druhów. W tym roku będą obchodzić 70-lecie jednostki

17 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie, podczas którego omówiono działalność jednostki w minionym roku i wyróżniono za wyniki służby dwóch strażaków. Przedyskutowano również cele roku bieżącego – jubileuszowego dla jednostki. Druhowie zebrali wiele podziękowań.

Na spotkanie do druhów przybyli: wójt Andrzej Wyrzykowski, komendant powiatowy PSP bryg. Paweł Gil, przedstawiciel przodkowskiego posterunku policji oraz funkcyjni powiatowego i gminnego Związku OSP. Wśród druhów zauważyć można było Jerzego Stachurskiego, byłego dyrektora miejscowej szkoły, uznanego w regionie poetę.

Służą społeczeństwu

Po siedmiu dekadach istnienia jednostka liczy 55 członków zwyczajnych oraz 9 honorowych. Wśród tej liczby jest też 17 kobiet. Ponadto działa Kobieca Drużyna Pożarnicza skupiająca 8 osób.

To, co wyróżnia jednostkę to udział w ubiegłym roku jej reprezentacji w zawodach pożarniczych na szczeblu krajowym. Niestety, pech spowodował, że nie sięgnęli podium. Druhowie udzielają się też w turniejach piłki nożnej i od tego roku w turnieju tenisa stołowego.

Warto również podkreślić, że w minionym roku zorganizowano szereg uroczystości strażackich, w tym spotkanie członków OSP oraz sponsorów, którzy wsparli wyjazd zespołu na zawody krajowe. To doskonała okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom, które wspierają jednostkę.

OSP Czeczewo aktywnie uczestniczyła w działaniach ratowniczych, biorąc udział w 17 akcjach, w tym 9 razy w gaszeniu pożarów, 7 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń oraz raz w przypadku fałszywego alarmu.

Za osiągnięcia w dotychczasowej służbie dwóm strażakom przyznane zostały odznaczenia branżowe. Dh Grzegorz Herrmann otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, natomiast dh Adrian Kreft Brązową Odznakę Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego.

Plany roku bieżącego

Jak powiedział prowadzący spotkanie prezes dh Kazimierz Dampc, jednostka mocno liczy na 95 tys. zł, które przypadną dla niej po podziale obiecanego dla gminy 1 mln zł z wygranej „Bitwy o remizy”. Druhowie bardzo potrzebują mundurów wyjściowych, które są drogie i na zakup których ich nie stać. Zaplanowano uzupełnienie wyposażenia jednostki. Chcą również realizować prace remontowe, które były zaplanowane na rok ubiegły, a nie zostały zrealizowane. Druhowie podnieśli też kwestię wymiany źródła ogrzewania strażnicy z pieca opalanego drewnem na piec gazowy. Jak akcentowali, trzeba to zrobić szybko, bo drewno się kończy.

„Dziękujemy za wszystkie Wasze działania”

Komendant bryg. P. Gil podsumowując zebranie zauważył, że spadek interwencji jednostki wpisuje się w trend, który dotyczy całego powiatu. Podziękował druhom za wszystkie działania. Jeszcze więcej słów podziękowań skierował gospodarz gminy. Podkreślił, że uczestnicy spotkania dobrowolnie zdecydowali się pełnić tę służbę, co wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Wójt chwalił, że zdecydowana większość członków jednostki rozumie je i akceptuje. Komentując prośbę o inwestycję zmiany źródła ciepła zaznaczył, że będzie to możliwe jeżeli zostanie wybrany na następną kadencję. Poprosił obecnych, aby przyczynili się do tego.

Na koniec wypowiedzieli się prezes zarządu powiatowego i komendant gminny, dziękując druhom jednostki za ich zaangażowanie.

– Nasi ojcowie zakładali te jednostki, ciągnęliśmy my, a teraz czas na następne pokolenie. Cieszę się, że rozwija się tu sport, że jesteście aktywni. Dziękuję Wam za Waszą służbę. Tyle samo powrotów co wyjazdów – mówił prezes.

D. Tryzna

Komentarze