Gmina Dziemiany Inwestycje Szkolnictwo

Dziemiany. Raport z placu budowy na terenie ZKiW. Widać już efekty inwestycji

Zniknęły rusztowania i siatki związane z termomodernizacją i odsłonięta została nowa elewacja budynków. Teraz można już podziwiać efekty prac na zewnątrz. Wewnątrz trwa realizacja zadania związanego ze zmianą źródeł ciepła. Nowy budynek ZKiW jest już po odbiorach.

Jak informowała na sesji Rady Gminy z dnia 29 marca wicewójt Katarzyna Sprawka, zakończyły się już wszystkie prace budowlane na nowo wybudowanym budynku C Zespołu Kształcenia i Wychowania. Dokonane zostały też już wszystkie odbiory techniczne. Gmina czeka teraz na decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego umożliwiającą rozpoczęcie użytkowania obiektu.

– Inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonanych prac. Po otrzymaniu decyzji na użytkowanie obiektu rozliczamy inwestycję z wykonawcą – podawała kolejność działań K. Sprawka.

Przy tej inwestycji do zrobienia zostało jeszcze zagospodarowanie placu, bo na nim na razie straszą doły po wykonanych odwiertach do pomp ciepła. Teren będzie wyrównany, zasiania będzie trawa i wykonane będą nasadzenia tak, aby na 1 września teren wyglądał estetycznie.

Termomodernizacja w większości zakończona

Na pozostałych budynkach ZKiW, z wyjątkiem sali gimnastycznej, prace związane z termomodernizacją zostały zakończone. Na obiekcie sali ich koniec ma nastąpić w ciągu najbliższego miesiąca. Co do drugiego zadania, czyli wymiany źródeł ciepła, wykonana została już instalacja fotowoltaiczna i zrobiono odwierty pod pompy ciepła. Gdy tylko skończy się sezon grzewczy, firma przystąpi do demontażu istniejących kotłów węglowych i w to miejsce zamontuje pompy ciepła.

– Wszystko mamy zgłoszone do elektrowni i jak otrzymamy zgodę to będziemy mogli produkować prąd – podsumowuje tę część zadania wicewójt Dziemian.

Gmina zaplanowała, że wyposażenie nowego obiektu będzie realizowane w trakcie wakacji. Sprzęt, który był na stanie w szkole będzie wykorzystany, ale potrzeba go znacznie więcej. Gmina chce w maju wnioskować o środki z rezerwy celowej. Będzie też poszukiwać innych źródeł finansowania na wyposażenie klas. Na 1 września wszystko ma być gotowe. Do tematu będziemy wracać.

D. Tryzna

Komentarze