Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. ,,…Dość doraźnych działań. Czas na modernizację DW221…’’

Tragiczny stan nawierzchni tej drogi, na jej gminnym odcinku spowodował, że radni mają już dosyć doraźnych działań Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na ostatniej sesji z 16 marca radni jednomyślnie podjęli uchwałę, w której domagają się pilnego remontu tej drogi.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy na naszych łamach o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zareagował na lamenty kierowców i statystyki policji i wykonał częściowy remont odcinka DW221 biegnącego przez teren gminy Nowa Karczma. Na jej odcinku Zielenin – Obwodnica Kościerska do tej pory nic nie zostało zrobione, a jezdnia tam jest w podobnym stanie. Dalej obowiązują tam ograniczenia prędkości, które mają doraźnie rozwiązać problem i poprawić bezpieczeństwo.

,,Mają dosyć’’ – apel radnych

Sprawą złej jakości DW221 i niewystarczających działań w tej sprawie ze strony samorządu wojewódzkiego zajęli się radni gminy Kościerzyna na ostatniej sesji. Uważają oni, że podjęte do tej pory środki przez Zarząd Dróg Wojewódzkich są nieodpowiedzialne. Radni uważają również, że doraźne czynności, w ramach remontów cząstkowych, nie przynoszą pożądanych efektów. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji wskazanego odcinka DW221. Twierdzą również, że gmina wielokrotnie oferowała środki finansowe na projektowanie przebudowy tej drogi, które ostatecznie nie zostały przez samorząd województwa wykorzystane. W związku z tym radni podjęli uchwałę, która jest apelem o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 221.

– Działając w imieniu mieszkańców zwracamy uwagę, że stale pogarszający się stan techniczny drogi wojewódzkiej na odcinku Kościerzyna – Zielenin, na terenie gminy Kościerzyna stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jezdnia asfaltowa w wielu miejscach jest spękana i ma ubytki, tworzą się liczne doły i koleiny, co uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tej drodze. Mając na uwadze przedstawioną sytuację w zakresie stanu drogi Rada Gminy Kościerzyna wnosi o podjęcie pilnych działań w kierunku uwzględnienia w planach inwestycyjno-remontowych wskazanych przedsięwzięć – czytamy w uchwale podjętej przez Radę Gminy Kościerzyna.

Wychodzą naprzeciw

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku już dwa tygodnie temu publikował m.in. na łamach naszego tygodnika ogłoszenia mówiące o tym, że w tym tygodniu odbędą się spotkania dotyczące zadania inwestycyjnego pt. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej ner 221 na odcinku N. Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny)’’. Odbędą się one w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Link do spotkania będzie dostępny na stronie internetowej: http://dw221-nowakarczma-koscierzyna.pl. Dla mieszkańców gminy Kościerzyna spotkanie będzie miało miejsce w środę 23 marca o godz. 16. Dzień wcześniej we wtorek 22 marca o godz. 17 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców gminy Nowa Karczma. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze