Wokół nas

Region. Walne Zgromadzenie KZP. Dotychczasowe władze wybrane na kolejną kadencję

Zbigniew Jarecki, założyciel i przez ponad dekadę prezes zarządu KZP będzie dalej kierował związkiem. Uczestnicy zebrania wyborczego obdarzyli go pełnym zaufaniem. To samo dotyczy jego współpracowników w zarządzie i pozostałych organów władzy.

Dzisiaj w Żukowie, w restauracji Gryf odbyło się spotkanie, na którym członkowie KZP podsumowali ubiegły rok i wybrali władze na kolejną kadencję. Uczestniczyło w nim ponad pięćdziesięciu członków z całego regionu, od Gdańska po Człuchów.

Rok trudny, naznaczony pandemią

Ze sprawozdania zarządu za ubiegły rok, które przedstawił prezes Z. Jarecki wynika, że w omawianym czasie związkowi przybyło 24 firm, a ubyło 16, tak więc rok zakończył się stanem 236 firm – członków KZP. To o osiem więcej niż w roku poprzednim.

2021 był podobnie trudny jak jego poprzednik, bo naznaczony pandemią i trudnościami wynikającymi z walki z nią.

– Ubiegły rok charakteryzował się dla przedsiębiorców zabiegami o utrzymanie poziomu produkcji i usług dla klientów. Decyzje rządowe, wprowadzane w związku z pandemią, były dla pracodawców wyzwaniem: jak organizować pracę, aby utrzymać funkcjonowanie firm, zachować ciągłość dostaw, usług i produkcji, a także utrzymać stan pracowników. Nasz Związek musiał także dostosować się do zaistniałej sytuacji – mówił Z. Jarecki.

W jego pierwszej połowie z racji obostrzeń covidowych nie było bezpośrednich spotkań, z udziałem pracodawców. Działalność KZP skupiła się na wizytach w zakładach, przekazywaniu informacji napływających z instytucji otoczenia biznesu, takich jak ZUS, urzędy pracy, władze rządowe i samorządowe.

Pracowita druga połowa

Kiedy obostrzenia zostały pomniejszone powrócono w związku do normalnej pracy. W lipcu miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie spotkanie członków KZP z delegacją sześciu parlamentarzystów, którzy wizytowali firmy INBUL i Mielewczyk należące do związku. Kolejnym ważnym wydarzeniem było pierwsze po pandemicznej przerwie ,,Czwartkowe Spotkania’’, które dotyczyło stanu infrastruktury drogowej w województwie. Stad obecność na nim przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Niestety powrót obostrzeń przerwał ponownie ten cykl. Należy zaznaczyć, że związek mocno włączył się w dyskusję nad ,,Polskim Ładem’’. Służyły temu dwa październikowe spotkania. Pierwsze z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem, a drugie z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem i poseł Magdaleną Sroką.

– Zarząd starał się, przy współpracy z innymi związkami pracodawców, interweniować i proponować rozwiązania, które nie będą utrudniały działalności gospodarczej – zakończył swoje wystąpienie prezes zarządu.

Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

Część wyborcza spotkania

Spośród zebranych padła tylko jedna propozycja na prezesa zarządu – Zbigniewa Jareckiego. Wszyscy byli co do tego zgodni. Następnie zebrani przegłosowali ilość osób w zarządzie. Padł formalny wniosek, aby to prezes przedstawił propozycję na członków zarządu. Z. Jarecki podkreślił, że z dotychczasowym zarządem współpraca układała się bardzo dobrze i nie chce tu wprowadzać żadnych zmian. Zebrani to zaakceptowali w głosowaniu. To samo dotyczyło Komisji Rewizyjnej. Jej przewodnicząca Katarzyna Szulc również podkreśliła, że ma zaufanie do dotychczasowych współpracowników i nadal chciałaby z nimi pracować. Zebrani bez zmian zaaprobowali również skład Sądu Koleżeńskiego.

Spotkanie zakończyło się krótkimi wystąpieniami, w których wszyscy życzyli dalszych sukcesów wybranym władzom związku.

D. Tryzna

Władze Kaszubskiego Związku Pracodawców

Skład Zarządu:

 • Zbigniew Jarecki – Prezes Zarządu
 • Adam Julke – Wiceprezes
 • Jan Żółtowski – Wiceprezes
 • Izabela Bystron – członek
 • Bogdan Górski – członek
 • Roman Walder – członek
 • Łukasz Kalinowski – członek
 • Jan Zarębski – członek
 • Zygmunt Krzysztof Dyks – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Katarzyna Szulc – przewodnicząca
 • Mirosław Makurat członek
 • Józef Formela członek

Sąd Koleżeński

 • Mieczysław Woźniak
 • Jan Borkowski
 • Ryszard Karpus

Komentarze