Gmina Kartuzy Samorząd

Gmina Kartuzy. I sesja w nowej kadencji. Ślubowanie burmistrza M. G. Gołuńskiego i radnych

7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Kartuzy, która rozpoczęła się od uroczystego momentu ślubowania. Dwudziestu jeden radnych oraz burmistrz złożyli uroczystą przysięgę.

Zanim radni przystąpili do podejmowania uchwał, odbyło się uroczyste ślubowanie oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze. Dwudziestu jeden radnych złożyło ślubowanie, z czego dziewięcioro z nich reprezentuje KWW Zrzeszeni dla Kaszub. Komitety: KO, PiS i „Checz” dla Miasta i Wsi mają po trzech radnych. KWW Głos Mieszkańców wprowadził dwóch radnych. Natomiast z komitetu KWW Nasza Gmina Wspólna Sporawa wszedł tylko jeden radny.

Ślubowanie włodarza i wybór prezydium rady

Kolejnym ważnym momentem było złożenie przysięgi przez burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, który otrzymał zaświadczenie o wyborze.

Po ślubowaniu nastąpił wybór przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kartuzy. Po przeprowadzeniu głosowania przez komisję skrutacyjną, funkcję tę powierzono Arkadiuszowi Sosze, który zdobył poparcie wszystkich radnych. Wybrano także trzech zastępców przewodniczącego: Daniela Dobka który uzyskał poparcie siedemnastu radnych, Halinę Steinkę która uzyskała osiemnaście głosów oraz Jacka Wesołowskiego który uzyskał 19 głosów poparcia.

Ślubowanie radnych oraz burmistrza, a także wybór władz Rady Miasta i Gminy Kartuzy, stanowi istotny krok w nowym rozdziale lokalnego samorządu, będąc wyrazem zaangażowania w służbę społeczności oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji na rzecz mieszkańców.

red.

Radni Rady Miejskiej w Kartuzach kadencji 2024-2029:

 • MAŁSZYCKI Piotr
 • DOBKA Daniel
 • MARKOWSKI Andrzej
 • ROSZKOWSKA Aneta
 • WESOŁOWSKI Jacek
 • GRONDA Natalia
 • MIELEWCZYK Łukasz
 • GOŁUŃSKI Mieczysław
 • RICHERT Jacek
 • MIELEWCZYK Janina
 • PACZOSKA Mirosław
 • PLICHTA Jarosław
 • BIEKISZ-OLEJNIK Dominika
 • BLIŹNIEWSKA Jadwiga
 • TREDER Mariusz
 • LEYK Kamil
 • STEINKA Halina 
 • SOCHA Arkadiusz 
 • PLICHTA Lidia 
 • SYLDATK Damian 
 • BELGRAU Tomasz
Fot. UM Kartuzy.
Fot. UM Kartuzy.
Fot. UM Kartuzy.

Komentarze