Gmina Żukowo OSP Samorząd Wokół nas

Żukowo. Spotkanie sprawozdawcze członków miejscowej jednostki. Podsumowali smutny dla nich rok 2023

W piątek, 12 kwietnia strażacy-ochotnicy z Żukowa spotkali się na zebraniu sprawozdawczym za rok ubiegły. Zapisał się on w historii jednostki tragiczną śmiercią dwójki młodych druhów podczas wyjazdu na akcję. Pozostałe statystyki jednostki są imponujące na tle gminy, a bawet powiatu.

OSP Żukowo liczy 118 członków. Posiadających uprawnienia do udziału w akcjach – druhów czynnych jest 91. Zdecydowana ich większość – 74 było uczestnikami spotkania. Poprowadził je prezes jednostki dh Dawid Drewa. Jako że zebranie odbyło się 5 dni po wyborach samorządowych, to i gości było wyjątkowo wielu. Obok burmistrza Wojciecha Kankowskiego obecna była burmistrz elekt Mariola Zmudzińska. Był starosta kartuski Bogdan Łapa i inni radni powiatu – obecni i przyszłej kadencji. Dopisali przedstawiciele władz pożarniczych.

208 akcji ubiegłego roku

Najpierw minutą ciszy uczczono pamięć druhów: Karoliny i Łukasza, którzy zginęli w czasie wyjazdu do akcji. To wydarzenie naznaczyło ubiegły rok. Pożegnano również dh Piotra Gołąbka, który przegrał w walce z chorobą.

Wyjazdów jednostki miała 208, z czego 52 to pożary, a 145 to miejscowe zagrożenia. Odnotowano też 15 alarmów fałszywych. Udział jednostki stanowi prawie 1/3 wszystkich zdarzeń na terenie gminy Żukowo. Najwięcej wyjazdów mają na swoim koncie: Alan Kroll – 128 wyjazdów, Błażej Klawikowski – 114, Wojciech Dampc – 103, Waldemar Dampc – 102, Brunon Hinz – 102.

Udział w akcjach przełożył się na ekwiwalent w wysokości prawie 92 tys. zł.

Silna MDP jednostki

Sprawozdanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedłożyła dha Weronika Wiczling. Drużyny liczą 30 chłopców i 12 dziewcząt. W zeszłym roku aż 10 członków MDP zasiliło szeregi druhów czynnych. Przyniósł on też liczne wydarzenia z ich udziałem na terenie gminy i województwa.

Uznanie dla działań jednostki

Jako pierwszy druhom jednostki za ich poświęcenie, służbę podziękował burmistrz W. Kankowski. Przypomniał, że ich nowoczesna strażnica powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu finansowemu gminy. Wyłożona ona 6,4 mln zł, podczas gdy dotacja PSP wyniosła tylko 100 tys. zł. Mówił również o zaakceptowanym przez samorząd rozwiązaniu – dyżurze kierowców, dzięki czemu jednostka może szybko reagować na potrzeby.

– W imieniu rady miejskiej chciałbym podziękować Wam za pracę społeczną na rzecz mieszkańców. Zarządowi gratuluję absolutorium. Szczególne podziękowania należą się Wam za walkę z pożarami, których w zeszłym roku było wiele i które m.in. dotknęły moją rodzinę. W imieniu rady składam podziękowania za pracę z młodzieżą i deklaruję pełną współpracę – mówił Witold Szmidtke.

Podziękowania strażakom złożył również starosta B. Łapa i burmistrz elekt M. Zmudzińska.

– Na ręce dha Doroty Myślisz składam wielkie podziękowanie za jej pracę na rzecz naszej MDP. Dziękuję za zajęcia, marsze, integracje środowiska. To wszystko przynosi dobry efekt – mówił prezes zarządu gminnego W. Dampc.

D. Tryzna

Komentarze