Gmina Nowa Karczma Wokół nas

Lubań. Diecezjalne święto plonów. Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma

W minioną niedzielę przyjechały do Lubania delegacje z dekanatów i parafii diecezji pelplińskiej, na diecezjalne Święto Plonów. Uroczyście i z pietyzmem dziękowano za tegoroczne plony.

Na placu przed kościołem p.w. Św. Jana Pawła II w Lubaniu prezentowały się wieńce dożynkowe. W tym roku było ich nieco mniej niż w latach poprzednich, gdyż część delegacji uczestniczyła dzień wcześniej w Dożynkach Województwa Pomorskiego w Pelplinie. Wśród koron żniwnych wyróżniała się ta z dekanatu Stężyca oraz z dekanatu Zblewo. Następnie odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa pelplińskiego ks. Ryszarda Kasynę.

– W tej ziemi rodzino się ziarno, które poprzez prace staje się później chlebem powszednim. Dziś dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, za tegoroczne plony, starania. Pragniemy przede wszystkim prosić, abyśmy sami stali się tym dobrym plonem w życiu naszym – mówił w homilii ks. bp 

W nabożeństwie uczestniczył duszpasterz rolników ks. Zbigniew Wysiecki – proboszcz z Rekownicy oraz proboszczowie z wielu parafii diecezji pelplińskiej.

Delegacje i goście

W kościele stanęły poczty sztandarowe samorządu z Nowej Karczmy oraz samorządu rolniczego i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wśród uczestników mszy świętej była starosta kościerska Alicja Żurawska, wicestarosta Piotr Laska i wójt gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak. Ponadto przybyli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa. Obecny był także były senator Waldemar Bonkowski. Nabożeństwo rozpoczęło się od przekazania biskupowi pelplińskiemu tradycyjnego bochna chleba przez starostów dożynkowych Martę i Waldemara Banasiaków.

Świecka część uroczystości

Po mszy świętej i poświęceniu koron żniwnych przez biskupa, uczestnicy dożynek przemaszerowali w barwnym korowodzie na plac przed sceną, na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tam powitał ich dyrektor tej instytucji Andrzej Dolny, a po nim głos zabrał współgospodarz dożynek wójt A. Pollak

– Drodzy rolnicy, w dniu Waszego święta, które jest podsumowaniem roku, rolniczego trudu w trudnym okresie pandemii, przynieśliście tu dożynkowe wieńce i bochny chleba. Niech będą one takim symbolem wspólnoty, abyśmy się starali bardziej jednoczyć a nie dzielić. Abyśmy pamiętali, że obok nas mogą być takie osoby, które tego chleba potrzebują. Życzę wszystkim, abyśmy ten chleb potrafili tak dzielić, aby nikomu go nie zabrakło – mówił włodarz gminy Nowa Karczma

Głos zabrała również A. Żurawska starosta kościerski oraz Ryszard Kleinszmidt wiceprezes zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej.

Następnie starostowie dożynek M. i W. Banasiakowie przekazali gospodarzom uroczystości tradycyjny, dożynkowy bochen chleba. W braterskim ceremoniale chleb podzielony został między uczestników dożynek. Samorządowcom w tym dziele pomagały członkinie chóru z Kleszczowa Kościerskiego w swoich charakterystycznych strojach.

BM+DT

Komentarze