Powiat kartuski Powiat kościerski Samorząd

Region. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie’’. Sześć naszych sołectw z dofinansowaniem

Wśród blisko czterdziestu miejscowości, które otrzymały dofinansowanie w ramach akcji ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie’’, znalazło się również sześć, które leżą na terenach powiatów kartuskiego i kościerskiego. Każde z wyróżnionych sołectw otrzyma wsparcie na poziomie 10 tys. zł.

,,Aktywne Sołectwo Pomorskie’’ to wsparcie dla lokalnych wspólnot. Dzięki programowi powstają miejsca integracji, place zabaw czy boiska sportowe. W 2022 r. dofinansowanie dostało 39 sołectw.

Umowy na dofinansowanie 24 maja podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Józef Sarnowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski oraz przedstawiciele gmin.

Ideą ,,Aktywnego Sołectwa’’ jest wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. To wyjątkowy konkurs, w którym przyznane dofinansowanie ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

– Wspólne inicjatywy w dużej mierze służą poprawie atrakcyjności obszarów wiejskich. Warto pamiętać, że takie małe, lokalne projekty sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz umacnianiu lokalnej tożsamości i rozwijaniu kontaktów społecznych – mówił M. Struk.

Nasze sołectwa z dofinansowaniem

Wśród wyróżnionych znalazł się Lubieszyn z gminy Liniewo, który dzięki środkom wybuduje wiatę integracyjną dla mieszkańców sołectwa. Lipuska Huta z gminy Lipusz zrealizuje zadanie pn. ,,Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, modernizacja i doposażenie placu zabaw’’. Sołectwo Przytarnia z gminy Krasin wybuduje teren rekreacyjny w swojej miejscowości. Mieszkańcy Grabowskiej Huty w gminie Nowa Karczma doczekają się urządzenia terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego. W Egiertowie przynależnym do gminy Somonino zmodernizowany zostanie plac zabaw. Natomiast w Starej Hucie w gminie Kartuzy nastąpi zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego. Każde z sołectw otrzymało na realizację swoich zadań po 10 tys. zł.

Nad/opr.red

Komentarze