OSP Powiat kartuski Powiat kościerski

Region. Florek znowu doposaża druhów

„Florek” to program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniki tegorocznej jego edycji. Wśród prawie 170 zakwalifikowanych wniosków, trzydzieści trzy trafiły do OSP z naszych powiatów.

Nabór do programu upłynął wraz z końcem marca br. Chcąc wziąć w nim udział, jednostki najpierw musiały zyskać aprobatę właściwego Komendanta Powiatowego PSP. Do programu spłynęły setki podań. Ostatecznie komisja zaakceptowała 168 wniosków złożonych przez jednostki z naszego województwa. Prym na liście wiodą te z powiatu kartuskiego i kościerskiego. Z tego pierwszego wsparcie otrzyma dziewiętnaście jednostek. Z powiatu kościerskiego zakwalifikowano wnioski trzynastu OSP.

Otrzymają one dofinansowanie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków indywidualnej ochrony, niezbędne do zapobiegania i likwidacji skutków różnorakich zdarzeń. Wszystko po to, aby podnieść gotowość bojową lokalnych służb ratowniczych.

WFOŚiGW/opr.red

Dofinansowane jednostki

Pow. kartuski

 1. OSP w Chmielnie
 2. OSP w Łapalicach
 3. OSP w Egiertowie
 4. OSP w Zaworach
 5. OSP w Żukowie
 6. OSP w Stężycy
 7. OSP w Mściszewicach
 8. OSP w Somoninie
 9. OSP w Smołdzinie
 10. OSP w Pomieczynie
 11. OSP w Prokowie
 12. OSP w Miechucinie
 13. OSP w Przodkowie
 14. OSP w Gołubiu
 15. OSP w Gowidlinie
 16. OSP w Goręczynie
 17. OSP w Dzierżążnie
 18. OSP w Kamienicy Szlacheckiej
 19. OSP w Sulminie

Pow. kościerski

 1. OSP w Raduniu
 2. OSP w Konarzynach
 3. OSP w Liniewie
 4. OSP w Dziemianach
 5. OSP w Wysinie
 6. OSP w Łubianie
 7. OSP w Kościerzynie
 8. OSP w Kłobuczynie
 9. OSP w Karsinie
 10. OSP we Wdzydzach Tucholskich
 11. OSP w Kornem
 12. OSP w Lipuszu
 13. OSP w Wielkim Klinczu
Sprzęt dla OSP Dziemiany. Fot. UG Dziemiany

Komentarze