Gmina Karsin Inwestycje

Wiele. Remont ul. Wicka Rogali. Utrudnienia w przejeździe ulicą

Od kilku dni zamieszkali na tej ulicy, na odcinku od szkoły do numeru siedemnastego, mają problemy, aby dostać się do swoich posesji. Ruszyły bowiem prace ziemne związane z budową tu kanalizacji deszczowej. Od strony ul. Polnej dojechać można tylko na parking szkolny.

Wykonawca inwestycji – konsorcjum firm Pol-Dróg i Brandbud wszedł na plac budowy ponad tydzień temu. Na początek ,,zabrał się’’ za odcinek od parkingu szkolnego w kierunku ośrodka zdrowia. Zostały zerwane stare chodniki, a na początku br. tygodnia przystąpiono do prac ziemnych, aby położyć deszczówkę. Pojawiły się głębokie wykopy pod studnie. Mieszkańcy remontowanego odcinka mają spore problemy z dostaniem się do swoich posesji pomiędzy godz. 6-17. Dojechać od strony ul. Polnej można tylko do parkingu szkolnego.  

Czym jest ta inwestycja?

Przypomnijmy, że zadanie pt. ,,Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele’’ było trzecim wnioskiem, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycję wycenioną przez gminę na 2 mln zł, pozyskano 1,9 mln zł. To był znaczący sukces. Wyłonienie wykonawcy inwestycji przyniosło jednak sporo problemów, gdyż z powodu znacznej zwyżki robocizny i cen materiałów, spływające oferty były dużo wyższe od kwoty zaplanowanej. Po trzech przetargach władze gminy zdecydowały się na ofertę opiewającą na kwotę 3,57 mln zł, którą złożyło konsorcjum firm Pol-Dróg S.A. z Drawska Pomorskiego i Brandbud z Krojant. Zakres zadania oprócz nawierzchni asfaltowej obejmować będzie budowę chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Jezdnia będzie miała długość 980 metrów i szerokość 5 – 6,5 metra. Na realizację zadania wykonawca ma 168 dni od podpisania umowy. Warto dodać, że gmina Karsin ma już w realizacji wszystkie trzy inwestycje z ,,Polskiego Ładu’’.

D. Tryzna/BM

Komentarze