Gmina Karsin Inwestycje OSP

Karsin. Budowa nowej strażnicy dla OSP. Na dachu remizy zawisła wiecha

Realizacja tej obecnie największej inwestycji gminnej weszła już w kolejny etap. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele inwestora i wykonawcy oraz miejscowi druhowie zawiesili tradycyjną wiechę na dachu budynku. Wcześniej plac budowy wizytowali wojewoda i dwoje generałów.

Do wspomnianej wizyty doszło 12 lipca przy okazji oficjalnego otwarcia czterech ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Po rozwinięciu wstęgi na ostatniej z nich – zmodernizowanej części budynku urzędu gminy, goście nie odmówili sobie pokusy obejrzenia placu budowy, który znajduje się naprzeciwko. Zachęcał szkielet częściowo już wykonanego dachu. Choć wejść do wnętrza budynku było trudno z racji ustawionych gęsto podpór stropu, to wojewoda a za nim nadbryg. Piotr Socha i nadinsp. Andrzej Łapiński przecisnęli się do wnętrza. Później pozytywnie komentowali wielkość nowej strażnicy.

Tradycje na placu budowy

Kilka dni później konstrukcja dachu została wykonana w całości. Zgodnie ze zwyczajem przyszedł czas na zawieszenie wiechy. Symbolicznie wciągnęli ją: wójt, reprezentant wykonawcy oraz funkcyjni druhowie naczelnik dh Dawid Narloch i komendant gminny dh Krzysztof Datta. Wszystko to odbywało się w obecności licznej grupy miejscowych druhów i mieszkańców.

Przy okazji wmurowano w ścianę budynku kapsułę czasu zawierającą m.in. list intencyjny w sprawie inwestycji z podpisami karsińskich strażaków, komendanta powiatowego PSP i samorządowców. Wydarzenie zakończyło się przygotowanym wcześniej poczęstunkiem.

Strażnica z 4 stanowiskami

Budowany obiekt ma powierzchnię ponad 600 m2. Na jego parterze będą cztery boksy garażowe: na dwa wozy bojowe, auto z podnośnikiem i docelowo samochód terenowy z przyczepką do poszukiwań ratowniczych. Oprócz tego będą tu pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, pralnia, suszarnia i magazyn. Natomiast na piętrze pomieszczenia socjalne, stanowisko kierowania, sauna, sala konferencyjna z aneksem kuchennym i pokój dla strażaków. Remiza spełniać będzie obecne wymogi stawiane tego typu budynkom i znacząco poprawi warunki pełnienia służby ratowniczej oraz garażowania i konserwacji sprzętu ratowniczego. W celu obniżenia kosztów utrzymania obiektu na dachu zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Inwestycja warta jest 3,43 mln zł, ale gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3,06 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

Wykonawcą jest lokalna firma WOD-Bud Stanisława Nilki. Ma ona czas do listopada, aby zrealizować zadanie. Na razie wszyscy są zadowoleni z postępu prac i wszystko wskazuje na to, że termin będzie dotrzymany. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

default

Komentarze