Gmina Nowa Karczma Samorząd Wokół nas

Gmina Nowa Karczma. Za nami I sesja Rady Gminy. „Chcielibyśmy tworzyć monolit na rzecz współpracy dla dobra gminy”

Tak wybory radnych podczas sesji inauguracyjnej IX kadencji komentuje przewodniczący rady Marek Wołoszyk. Choć 1/3 radnych to nowe twarze, to cała rada chce utrzymać dotychczasową współpracę z wójtem, ponieważ poprzednie kadencje pokazały, że wychodzi to na dobre wszystkim.

Uroczysta, inauguracyjna sesja Rady Gminy Nowa Karczma IX kadencji odbyła się 7 maja w sali urzędu. Obrady rozpoczął tradycyjnie najstarszy radny, wybrany w ostatnich wyborach samorządowych – Tadeusz Ebertowski.

Na wstępie nowym radnym wręczono zaświadczenia o wyborze, które wręczał przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Turzyński. Tuż po tym oficjalnym przekazaniu dokumentów każdy z obecnych radnych złożył ślubowanie.

Zaświadczenie o wyborze otrzymał również wójt Andrzej Pollak, który przed radnymi i obecnymi na sali pracownikami, a przede wszystkim mieszkańcami złożył uroczyste ślubowanie. Wójt wygłosiła przemówienie, w którym podziękował mieszkańcom za zaufanie, wszystkim życzliwym osobom za współpracę i nakreślił plan na najbliższe 5 lat kadencji.

Kolejnym punktem sesji był wybór prezydium Rady Gminy. W tajnym głosowaniu elektronicznym, wybrano przewodniczącego Rady Gminy, którym został ponownie Marek Wołoszyk, a wiceprzewodniczącym Rady Gminy wybrany został Dominik Łyskowski. Za ich wyborem również zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni. Kontrkandydatów nie zgłoszono.

Komisje ukonstytuują się na kolejnej sesji.

red.

Marek Wołoszyk, przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma

VIII kadencję samorządu zamknęliśmy budżetem w wysokości 64 mln zł i 0,5 mln zł długiem gminy. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że dochód na jednego mieszkańca w naszej gminie to 1,2 tys. zł, podczas gdy te najlepsze mają 22 tys. zł. Przy wpływach z podatków od mieszkańców sięgających 2,5 mln zł, to robimy inwestycje za kilkadziesiąt milionów.

Zdecydowanie chcemy utrzymać linię współpracy z wójtem, bo to jest dobry kierunek. Zrealizowaliśmy inwestycje w wielu miejscowościach. Można powiedzieć, że wszędzie coś się działo. Chcemy więc, aby dalej tak było w kolejnej kadencji.

Mam nadzieję, że Rada Gminy będzie stanowić monolit i będzie to silny organizm na rzecz rozwoju gminy.

Radni Rady Gminy Nowa Karczma 2024-2029:

 • Tadeusz Ebertowski
 • Łukasz Templer
 • Krystyna Mach
 • Iwona Jakusz-Bałachowska
 • Sylwester Ugowski
 • Kazimierz Tusk
 • Piotr Prądziński
 • Marta Cieślak-Karczyńska
 • Mirosław Puzdrowski
 • Alina Lubecka
 • Marek Wołoszyk
 • Izabela Pellowska
 • Dominik Łyskowski
 • Szymon Kula
 • Józef Słowik

Komentarze