Gmina Chmielno Samorząd Wokół nas

Gmina Chmielno. Sesja inauguracyjna. Dobrej drużyny się nie zmienia

7 maja podczas inauguracji nowej kadencji samorządu w gminie Chmielno, gdzie drugą kadencję będzie rządził wójt Michał Melibruda, odbyło się ważne wydarzenie – wybór przewodniczącego Rady Gminy. Stanisław Klimowicz również został ponownie wybrany na tę funkcję, co stanowi potwierdzenie stabilności oraz kontynuacji skutecznej pracy samorządu.

Obowiązujący już od dnia inauguracji, wójt gminy Chmielno Michał Melibruda, zainaugurował kadencję, składając uroczyste ślubowanie oraz apelując do radnych o kontynuację owocnej współpracy.

– Przystępujemy teraz do pracy, a w opinii wielu osób mijająca kadencja była modelowa. Nawet radni, którzy pracowali w samorządzie od 34 lat, potwierdzili, że tak zgodnej i tak merytorycznej kadencji nie pamiętają – podkreślił wójt M. Melibruda. Jego apele o jedność i efektywność znalazły szerokie poparcie, czego dowodem było przekroczenie progu 80 proc. głosów poparcia w wyborach.

S. Klimowicz ponownie przewodniczącym

Również przewodniczący rady, Stanisław Klimowicz, wyraził zadowolenie z ubiegłej kadencji, podkreślając jej spokojny przebieg oraz owocną współpracę wszystkich członków.

– Deklaruję chęć współpracy ze wszystkimi, apeluję o aktywny udział w komisjach i sesjach, bo to nasz obowiązek – stwierdził.

Ponowne wybranie S. Klimowicza na stanowisko przewodniczącego rady jest wyrazem uznania dla jego dotychczasowej pracy oraz zaufania ze strony kolegów z rady.

Podczas inauguracyjnej sesji rady, oprócz wyboru przewodniczącego, dokonano także wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Marek Krefta i Zygmunt Jażdżewski zostali wybrani na te funkcje.

W kontekście gminy Chmielno, wybór S. Klimowicza na przewodniczącego rady oraz wybór pozostałych członków, wydaje się być kontynuacją sprawdzonej ścieżki rozwoju i stabilności. Współpraca, spokój oraz skuteczność – to wartości, które gmina Chmielno stawia sobie za priorytet, a nowa kadencja samorządu zdaje się być kolejnym krokiem w realizacji tych celów.

red.

Komentarze