Gmina Żukowo Samorząd Wokół nas

Gmina Żukowo. Pierwsza sesja IX kadencji. Kobiety na czele władz Żukowa

7 maja odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Żukowie, na której dokonano ważnych wyborów personalnych. Odwracając tradycyjne role, kobiety objęły kluczowe stanowiska w gminie. Nową burmistrz Żukowa jest Mariola Zmudzińska, a na stanowisku przewodniczącej RM zasiądzie Katarzyna Cichowicz.

Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia zaświadczeń nowym radnym o wyborze oraz od złożenia ślubowania, zarówno przez radnych, jak i nową burmistrz Mariolę Zmudzińską. Następnie przyszedł czas na wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie. Jedyną kandydatką była Katarzyna Cichowicz, która zdobyła poparcie 11 radnych w tajnym głosowaniu.

Nowa burmistrz M. Zmudzińska podziękowała mieszkańcom za ich udział w wyborach oraz za wsparcie w kampanii wyborczej. Wyraziła swoją determinację do pracy na rzecz rozwoju gminy, podkreślając potrzebę współpracy wszystkich mieszkańców. Zapewniła również, że jej administracja będzie działać transparentnie i skutecznie, koncentrując się na potrzebach społeczności lokalnej. Apelowała o szacunek i dialog we współpracy z innymi radnymi oraz o budowanie otwartej i przyjaznej społeczności.

Sesja zakończyła się wyborem trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: Tomasza Pellowskiego, Macieja Pająka i Witolda Szmidtke. Wszyscy trzej kandydaci uzyskali zaufanie radnych.

red.

Fot. UG Żukowo

Komentarze