Gmina Liniewo Samorząd Wokół nas

Gmina Liniewo. Inauguracyjna sesja. Strażackie prezydium Rady Gminy

W sali w Orlu odbyła się pierwsza sesja IX kadencji. Zaczęła się ślubowaniem radnych i wójta, aby w dalszej kolejności mogli oni spośród siebie wybrać prezydium Rady Gminy. Nowym przewodniczącym został Wojciech Prądziński, prezes Zarządu Gminnego OSP, a wiceprzewodniczącym Wiesław Szarmach, komendant gminny OSP.

Pierwszą sesję poprowadził Tadeusz Borkowski, najstarszy wiekiem obecny radny, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Zgodnie z ustalonym programem, przewidziano uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz ślubowanie nowo wybranych.

Podziękowania wójta

Następnie odbyło się wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta i uroczyste ślubowanie Mirosława Warczaka na stanowisku wójta gminy Liniewo.

Wójt podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie zaufania udzielonego mu przez mieszkańców oraz wyraził wdzięczność za wysoką frekwencję w wyborach samorządowych.

– Dziękuje z tego miejsca jeszcze raz tym, którzy zdecydowali się oddać na mnie głos, jak i tym wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, udowadniając, że los naszej gminy nie jest im obcy. Mam nadzieję, że ta wysoka frekwencja wyborów samorządowych w naszej gminie jest znakiem rozwiniętej odpowiedzialności społeczeństwa obywatelskiego naszej małej ojczyzny. Ponowny wybór na wójta to dla mnie niewątpliwie wielki honor, ale również ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność. Wynik wyborów jasno wskazuje, że mieszkańcy naszej gminy umieli dostrzec pozytywne zmiany i trud naszej pracy w ostatnich  5 latach – zaznaczył.

Wybór prezydium

Kolejnym etapem sesji było wybranie nowego przewodniczącego Rady Gminy Liniewo. Wojciech Prądziński został wybrany na to stanowisko w wyniku tajnego głosowania, zastępując Adama Sosnowskiego. Po ogłoszeniu wyników, W. Prądziński podziękował za zaufanie i wyraził nadzieję na kontynuację rozpoczętych działań, wskazując na potrzebę wspólnej pracy dla dobra gminy.

Wiceprzewodniczącym został wybrany doświadczony radny, Wiesław Szarmach.

UG/opr.red

Komentarze