Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Kobysewo. Sesja inauguracyjna Rady Powiatu IX kadencji. W powiecie kartuskim bez zmian

Choć I sesja Rady Powiatu jeszcze trwa, to najważniejsze jej uchwały już się odbyły. Starostą kartuskim na lata 2024-2029 ponownie został wybrany Bogdan Łapa. Tak samo Mieczysław Woźniak utrzymał się na stanowisku przewodniczącego rady. Wszystkie głosowania pokazały, że decydujący głos w radzie będzie miała koalicja: KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub i KWW Samorządne Kaszuby Naszé Sprawë.

Na początku sesji każdy z radnych otrzymał zaświadczenie o wyborze. Następnie wszyscy razem złożyli przysięgę. Wielu z nich do tradycyjnej formuły dodawało zdanie „Taki mi dopomóż Bóg”.

Trwa czas M. Woźniaka

Na przewodniczącego rady został zgłoszony tylko jeden kandydat – samorządowiec z wieloletnim stażem M. Woźniak. Jak wynika z protokołu przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowali na niego wszyscy radni – 27 osób. M. Woźniak podziękował za zaufanie i jednomyślność.

Jak swoich zastępców zaproponował radnych: Mirosława Szutenberga i Jerzego Ropel. Radny klubu PiS zaproponował dodatkowo osobę Ewy Gruczy.

Zadecydowano, że odbędą się dwa głosowania: na I i na II zastępcę.

W pierwszym 16 radnych zadecydowało o wyborze J. Ropel. W głosowaniu drugim podobną ilością głosów zwyciężył M. Szutenberg.

B. Łapa jedynym kandydatem

Kandydata na starostę kartuskiego bieżącej kadencji zgłosił przewodniczący rady. Oprócz osoby B. Łapy nie pojawiła się inna kontrkandydatura.

W swoim exposé kandydat przedstawił najważniejsze zadania, które stawia przed samorządem powiatu. To dalsza rozbudowa Powiatowego Centrum Zdrowia, inwestycje w bazę oświaty powiatowej i infrastrukturę drogową i rowerową. Podkreślił, że chciałby aby dalej funkcjonowały dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy samorządami powiatu i ich solidarność. W głosowaniu tajnym B. Łapa otrzymał 16 głosów. Radni PiS wstrzymali się w tym głosowaniu, natomiast 6 radnych KO zagłosowało przeciw.

Głosowania te pokazały, że decydujący głos w radzie będzie miał sojusz dwóch komitetów: KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub i KWW Samorządne Kaszuby Naszé Sprawë.

D. Tryzna

Komentarze