Samorząd

Powiat kartuski. Podpisanie umów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. „Dziękujemy za wkład w rozwój powiatu kartuskiego”

W poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przedstawiciele samorządów z powiatu kartuskiego podpisali umowy z wojewodą pomorskim, na dofinansowanie budowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Stronę rządową reprezentowali: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Po drugiej stronie znaleźli się przedstawiciele siedmiu samorządów, choć dofinansowanie otrzymały wszystkie samorządy z powiatu kartuskiego. Zabrakło burmistrza Kartuz i wójta Sulęczyna. Łącznie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych kartuskie samorządy pozyskają w tym rozdaniu blisko 40,6 mln zł. Zanim doszło do uroczystego podpisania umów, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury M. Horała zapewnił samorządowców, że zawsze mogą liczy na pomoc i wsparcie rządu w budowie ważnej dla wszystkich infrastruktury, jaką są drogi. O szczegółach tej pomocy poinformował wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

– Województwo pomorskie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymało 600 mln zł. Ze środków z dwóch pierwszych edycji tego programu i trzeciej, na którą dzisiaj podpisujemy umowy, na terenie powiatu kartuskiego wykonanych będzie 128 km dróg. Bardzo dziękuję, że tych wniosków z Waszego powiatu było tak dużo i że były to dobre wnioski. Zapraszam do aplikowania w tym roku do kolejnej edycji programu – mówił wojewoda pomorski

10 mln zł dla powiatu…

Satysfakcji z podpisania umów nie krył starosta kartuski Bogdan Łapa. Podkreślał, że jest to ważny i oczekiwany społecznie gest rządu, służący rozwojowi regionu i jego mieszkańcom.

– Niezmiernie cieszymy się, że dzisiaj podpisujemy umowy na przebudowę dróg. Tym bardziej, że ten rok jest szczególny, gdyż sam powiat podpisuje umowy na ponad 10 mln zł. To przekłada się na 25 kilometrów dróg powiatowych. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie i panu ministrowi za wsparcie naszych wniosków i za wkład w rozwój powiatu kartuskiego – powiedział starosta B. Łapa. Korzystając z okazji głos zabrali także niektórzy z samorządowców dziękując wojewodzie za otrzymaną pomoc, podkreślając jak ważne są to pieniądze dla budżetu gmin i jakie znaczenie mają wykonane inwestycje dla komfortu życia mieszkańców regionu. 

– W gminie Żukowo mocno rośnie liczba mieszkańców, stąd tym bardziej potrzebne są tu inwestycje drogowe. Dziś realizujemy te z roku ubiegłego – dwuletnie. Ruszyła inwestycja Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta. Przez tyle lat było to niemożliwością, a dziś jest w realizacji. W imieniu mieszkańców gminy bardzo dziękuję za te wszystkie inwestycje – mówił m.in. Wojciech Kankowski burmistrz Żukowa

BM/JM/DT

Lista inwestycji drogowych powiatu kartuskiego i jego gmin, które w tym roku otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 1. Powiat kartuski na remont ponad 20 km dróg relacji Lniska – Niestępowo, Wyczechowo – Pstra Suka, Prokowo – Kartuzy, Dzierżążno – Szpital – Dzierżążno Czeczewo – Miszewo Ostrzyce – Goręczyno, otrzymał blisko 5, 19 mln zł. Za tę kwotę wyremontowanych zostanie ponad 20 km dróg
 2. Powiat kartuski na realizację I etapu rozbudowy drogi na trasie Stężyca-Gołubie w ramach zadania rozbudowy drogi Stężyca – Gołubie – Szymbark, zyskał dofinansowanie sięgające blisko 4,83 mln zł. Środki te pozwolą na rozbudowę dróg o kolejne 4,53 km.
 3. Powiat kartuski na rozbudowę drogi w Leźnie z budową ronda, której odcinek będzie liczył 0,18 km zyskał ponad 951 tys. zł.
 4. Przodkowo na remont ul. Sportowej i Majkowskiego w Przodkowie, ul. Derdowskiego w Hejtusie oraz dróg w Szarłacie, w Stanisławach, pozyskał dofinansowanie sięgające 1,31 mln zł. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg to 2,64 km.
 5. Przodkowo na przebudowę pakietu dróg: Hopy-Pomieczyńska Huta, Pomieczyno-Barwik. Pomieczyno ul. Spacerowa, Rąb ul. Jeziorna i Kaszubska, Przodkowo ul. Dolna, Warzenko ul. Wrzosowa, Czeczewo ul. Wspólna, pozyskało dofinansowanie na poziomie 4,56 mln zł. Dzięki inwestycji powstanie 7,46 km dróg.
 6. Przodkowo na realizację zadania przebudowy dróg: w Smołdzinie na ul. Krótkiej, w Pomieczynie na ul. Jeziornej, w Młynku na ul. Dworskiej, drogi na trasie Przodkowo-Bursztynik, Przodkowo-Kawle Dolne ul. Kaszubska, Tokary – Warzenko, pozyskało ponad 4,8 mln zł wsparcia. Inwestycja przyczyni się do przebudowy 5,36 km dróg.
 7. Sierakowice na budowę i rozbudowę sześciu dróg gminnych oraz przebudowę ul. Dębowej pozyskały 5,08 mln zł wsparcia. W ramach inwestycji powstanie łącznie 5,77 km dróg.
 8. Sierakowice na zadanie dotyczące budowy i rozbudowy dróg w Bąckiej Hucie, Gowidlinie, Paczewie, Pałubicach, Puzdrowie, Sierakowicach, Skrzeszewie, Szopie oraz Tuchlinie pozyskały ponad 5,1 mln zł dofinansowania. Kwota ta pozwoli na realizację budowy ponad 6,23 km nowych dróg.  
 9. Żukowo na przeprowadzenie remontu ul. Jarzębinowej w Leźnie oraz ul. Pszennej w Baninie otrzymało 656 tys. zł. Zadanie to pozwoli na modernizację 1,15 km dróg
 10. Żukowo na remont ul. Pałacowej w Małkowie otrzymało dofinansowanie sięgające blisko 244 tys. zł. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek długości o 2, 20 km.
 11. Kartuzy na II etap przebudowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową otrzymało wsparcie sięgające 2,93 mln zł. W efekcie zmodernizowany zostanie odcinek liczący około 2,78 km.
 12. Stężyca na remont dziewięciu dróg gminnych otrzymała 1,71 mln zł dofinansowania. Efektem tej inwestycji będzie modernizacja ponad 11,6 km dróg.
 13. Sulęczyno na przebudowę drogi w Borku, która liczy 0,6 km pozyskała wsparcie sięgające ponad 248 tys. zł.
 14. Chmielno na realizację II etapu budowy ul. Grodziska w Chmielnie otrzymało 872 tys. zł. Dzięki środkom dokończony zostanie odcinek o długości prawie 0,6 km.
 15. Somonino na przebudowę drogi Somonino – Wyczechowo oraz Wyczechowo –Trątkownica pozyskało ponad 2,08 mln zł dofinansowania. Efektem zadania będzie przebudowa odcinka o długości 2,9 km.

Komentarze