Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z budżetowej sesji. Plan finansowy z rekordową kwotą na inwestycje

28 grudnia podczas sesji radni uchwalili przedłożony przez wójta budżet gminy na 2024 rok. Jak kilkakrotnie podkreślano, jest on pod wieloma względami wyjątkowy i rekordowy. Zabezpieczono środki finansowe na realizację wielu inwestycji, zarówno drogowych, wodociągowych jak i oświatowych. Co istotne, w bieżącym roku remonty otrzymają kościoły w najważniejszych parafiach gminy.

Plan finansowy zakłada osiągnięcie najwyższych dotąd dochodów. Mają one wynieść 56,6 mln zł. Zaplanowane wydatki sięgną 59,8 mln zł. Budżet w pełni zabezpiecza wszystkie najważniejsze zadania, których realizację zaplanowano w 2024 roku. To wszystko dzięki temu, że obok dochodów bieżących, wśród których znaczącą pozycję stanowią podatki – ponad 4,6 mln zł, czyli 8,1 proc. budżetu – gmina pozyskała 18,3 mln zł środków zewnętrznych. To dofinansowania z UE, Polskiego Ładu, dotacji celowych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki temu na zadania inwestycyjne przeznaczona zostanie rekordowa kwota 25,2 mln zł.

Inwestycje drogowe i wod-kan

Wśród zadań inwestycyjnych dominują zadania drogowe: budowa drogi Pałubin – Górne Maliki za 4,6 mln zł, modernizacja dróg na terenie gminy za 2,6 mln zł, budowa dróg osiedlowych w Starej Kiszewie za kwotę 1,8 mln zł, czy budowa chodnika i przejść dla pieszych w Olpuchu za blisko 534 tys. zł.  

– Nadal będziemy rozwijać sieć wod-kan. Będziemy uzupełniać sieć w miejscowościach: Stara Kiszewa, Stare Polaszki, Chwarzenko, Góra, Stary Bukowiec, Nowy Bukowiec, Konarzyny, Olpuch, Pałubin. Na ten projekt przeznaczymy 4,3 mln zł. Środki na inwestycję w zdecydowanej większości pochodzą z Funduszu Polski Ład. Wyłoniony w przetargu wykonawca przystąpi do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w obrębie Stare Polaszki, Czerniki i Kobyle. To inwestycja, na którą otrzymaliśmy pomoc z PROW w wysokości 3,8 mln zł – podkreślał wójt Marian Pick.

Inwestycje w oświatę i remonty kościołów

Rok 2024 przyniesie dużą zmianę dla uczniów i nauczycieli szkoły w Górze. Tu rozpocznie się i zakończy budowa przyszkolnej hali sportowej „Olimpia”. To inwestycja, na którą wsparcie gmina uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 mln zł. Cała wartość zadania szacowana jest na kwotę 2,89 mln zł. Ponadto na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Konarzynach przeznaczy 250 tys. zł. Przy wsparciu PFRON zakupione zostanie także autobus do obsługi placówek oświatowych, na ten cel zabezpieczono 448 tys. zł. W 2024 roku gmina przeznaczy na energooszczędne oświetlenie 80 tys. zł.

W związku ze wspólnymi staraniami z parafiami i uzyskaną pomocą z Funduszu Polski Ład w budżecie gminy znalazły się środki na realizację: renowacji kościoła w Starych Polaszkach, w Starej Kiszewie oraz na remont kościoła w Konarzynach.

Radni przed uchwaleniem budżetu zapoznali się z pozytywnymi opiniami RIO w Gdańsku. Budżet na 2024 rok został uchwalony jednomyślnie.

Nad/opr.red

Andrzej Hinc, sekretarz gminy Stara Kiszewa

Priorytetem w planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków na te zadania, co do których otrzymaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W trakcie roku budżetowego możemy się spodziewać, że do planowanych zadań uda się dołożyć nowe mniejsze inwestycje. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że pod koniec roku zapadły korzystne dla naszej gminy rozstrzygnięcia konkursów w ramach Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To oznacza, że w trakcie roku, po osiągnięciu gotowości projektowej samorząd będzie zawierać umowy na realizację następujących zadań: budowa drogi gminnej w miejscowości Wygonin; przebudowa drogi wraz z wymianą konstrukcji nośnej mostu na rzece Kacinka w Starych Polaszkach; modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy.

Komentarze