Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Podpisanie umów na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 22 kilometry za ponad 22 mln zł dla powiatu

17 maja wojewoda pomorski Dariusz Drelich i włodarze samorządów powiatu kościerskiego podpisali umowy, dzięki którym otrzymają ponad 11,1 mln zł z tegorocznego rozdania RFRD na swoje projekty drogowe. Da im to większą swobodę finansową w realizacji inwestycji.   

Stronę rządową reprezentowali wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Obecni byli wójtowie sześciu gmin, burmistrz miasta Kościerzyny oraz starostowie kościerscy.

Program, który nie ma przeciwników

O znaczeniu Rządowego Funduszu Rozwoju Drógdla relacji rząd – samorząd mówił wiceminister M. Horała.

– Szczerze mówiąc oponentów tego programu ja jeszcze nie miałem okazji spotkać. To pokazuje jak duża była potrzeba tego, aby rozwój infrastruktury drogowej na poziomie lokalnym wspierać. My stoimy na stanowisku, że jeżeli są ważne potrzeby mieszkańców Polski, to staramy się je wspierać. To nie są tylko słowa, tak się rzeczywiście dzieje – podkreślał M. Horała

Potencjał tego programu na terenie województwa pomorskiego przedstawił z kolei wojewoda. Odniósł się również do efektów jego działania na terenie powiatu kościerskiego.

– Na terenie powiatu kościerskiego myślę, że naprawdę jest czym się pochwalić w zakresie ilości, jak i jakości, jak również procentu realizacji dróg w stosunku do wszystkich dróg na terenie powiatu. Do tej pory z dwóch edycji programu na tym terenie zrealizowano 31 km dróg za kwotę 29 mln zł. Umowy, które zostaną dziś podpisane zwiększą te wielkości do 60 km dróg za 60 mln zł. Z tego połowa – 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wyliczał wojewoda D. Drelich

Lista inwestycji drogowych powiatu kartuskiego i jego gmin, które w tym roku otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 1. Powiat kościerski na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Loryniec pozyskał prawie 548 tys. zł dofinansowania.
 2. Powiat kościerski na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od granicy Gminy Karsin do Wdzydz Tucholskich pozyskał blisko 2,48 mln zł dofinansowania.
 3. Powiat kościerski na przebudowę drogi powiatowej w Dziemianach do końca miejscowości Trzebuń otrzymał wsparcie w wysokości ponad 2,68 mln zł.
 4. Gmina Miasta Kościerzyna pozyskała 889 tys. zł na zadanie dotyczące przebudowy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie.
 5. Gmina Nowa Karczma na realizację II etapu budowy drogi relacji Nowa Karczma – Zielona Wieś łączącej DW224 i DW221, polegającej na przebudowie ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki, pozyskała 325 tys. zł dofinansowania.
 6. Gmina Nowa Karczma na odbudowę drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami, otrzymała blisko 525 tys. zł pomocy.    
 7. Gmina Nowa Karczma na budowę II etapu drogi w Nowym Barkoczynie, czyli w ciągu drogi powiatowa do ul. Działkowej, przez ul. Spokojną do granic gminy, otrzymała ponad 494 tys. zł.
 8. Gmina Dziemiany na kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego osiedla w m. Dziemiany poprzez przebudowę ulic ks. Podlaszewskiego, kard. St. Wyszyńskiego i Robotniczej, pozyskała prawie 533 tys. zł.
 9. Gmina Dziemiany na przebudowę ul. Górnej w Dziemianach otrzymała prawie 34,5 tys. zł wsparcia. Kwota zostanie zwiększona, jeżeli wystąpią oszczędności po przetargowe.
 10. Gmina Lipusz na przebudowę dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, ul. Krótkiej i ul. Jaśminowej w Lipuszu otrzymała ponad 665,5 tys. zł.
 11. Gmina Lipusz na modernizację dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca pozyskała ponad 765 tys. zł dofinansowania.
 12. Gmina Kościerzyna na remont drogi gminnej na odcinku Kościerska Huta – Nowa Wieś Kościerska otrzymała wsparcie sięgające 645,5 tys. zł.
 13. Gmina Liniewo na realizację zadania przebudowy drogi w Chróstach Wysińskich pozyskała blisko 400 tys. zł.
 14. Gmina Karsin na budowę czterech dróg gminnych, ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Karsin, otrzymała ponad 1,01 mln zł dofinansowania.

Komentarze