Gmina Stężyca Inwestycje

Gmina Stężyca. Dalsza rozbudowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych. Firma DUO wybuduje ścieżkę przez Borucino i Kamienicę Szlachecką

Rozpoczęła się inwestycja, której celem jest dokończenie – poprowadzenie przez same miejscowości, zbudowanych w roku ubiegłym ścieżek w Borucinie i do Kamienicy Szlacheckiej. Na tę inwestycję gmina pozyskała 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na dzień dzisiejszy ścieżka rowerowa biegnącą ze Stężycy do Borucina urywa się na 50 m przed DW228 a powinna biec wzdłuż niej w prawo, w dół, aby dojść do ścieżki prowadzącej na Wygodę Łączyńska oraz w lewo, aby dojść do początku ścieki prowadzącej do Kamienicy Szlacheckiej. Ta ostatnia z kolei urywa się przed samą miejscowością.

Rozpoczęte właśnie inwestycje mają to zmienić.Przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania gmina ogłosiła już w marcu, jednak po wycofaniu się oferty najlepszej, musiano przetarg powtórzyć. Ostatecznie wybrano miejscową firmę DUO. Zaoferowała ona wykonanie zadania za kwotę ponad 1,07 mln zł. Warto zaznaczyć, że Stężyca na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie w kwocie 800 tys. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Mają czas do końca roku

Prace będą realizowane w Borucinie przy DW228, a w Kamienicy Szlacheckiej przy drodze powiatowej. Wykonawca w obu przypadkach oprócz budowy ścieżki rowerowej będzie zobowiązany do remontu i budowy chodnika, którego szerokość będzie się wahać pomiędzy 1,5-2m. Wybudowane w ramach projektu trasy rowerowe połączone zostaną z istniejącymi już na terenie gminy Stężyca 30 km tras i stanowić będą połączoną ze sobą w sieć tras rowerowych. Samorząd założył, że inwestycja zostanie zrealizowana najpóźniej do grudnia tego roku. Do tematu będziemy powracać.

UG/opr.red

Ścieżka rowerowa prowadząca z Kamienicy Szlacheckiej w kierunku Borucina.
Ścieżka biegnąca do Borucina ze strony Żuromina urywa się 20 m przed drogą wojewódzką.
Główna droga w Borucinie.

Komentarze