Gmina Chmielno Gmina Somonino Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Kartuzy. Podpisanie dwóch ważnych dla powiatu umów. 6,7 mln zł dofinansowania dla dwóch inwestycji drogowych

Dziś w obecności wiceministra Marcina Horały i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, starostowie kartuscy Bogdan Łapa i Piotr Fikus podpisali umowy, dzięki którym powiat otrzyma 6,7 mln zł na budowę drogi relacji Chmielno-Lipowiec i kładki na ścieżce rowerowej Sławki – Goręczyno.

Te inwestycje dofinansowane zostały z tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie pierwsze dotyczy długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest przebudowa drogi powiatowej Chmielno-Lipowiec na odcinku 2,3 km. Obecna szerokość drogi nie odpowiada rzeczywistym potrzebom ruchu drogowego w tym rejonie biorąc zarówno pod uwagę znaczenie tej drogi jak i warunki miejscowe tym samym zwiększając ryzyko powstania negatywnych zdarzeń drogowych.  Realizacja inwestycji w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także na płynność ruchu i lepsze skomunikowania w tym także drogi powiatowej z wojewódzką. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do istotnego podniesienia standardu technicznego samej jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji, poprzez wykonanie odwodnienia oraz zjazdów łączących się z istniejącymi drogami, wykonania oznakowania poziomego i pionowego itp.  

Inwestycja ta warta jest 12,2 mln zł, a dofinansowanie sięga 6,1 mln zł.

Dokończą ścieżkę

Drugim zadaniem, które otrzymało dofinansowanie jest budowa kładki stalowej w ciągu pieszo-rowerowym od Goręczyna do Sławek. Kładka poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nad rzeką Radunia. Trasa ma istotne znaczenie dla ruchu turystycznego oraz codziennych połączeń do pracy, szkoły w ramach dojazdu między innymi do stacji kolejowej w Somoninie. Odrębny obiekt, niezależny od istniejącego obiektu drogowego, umożliwi przełożenie ruchu rowerowego i pieszego z istniejącego mostu, który obecnie nie posiada wystarczających parametrów na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego.

Inwestycja warta jest 1,2 mln zł, a dofinansowanie to 626 tys. zł. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze