OSP Powiat kartuski

Kartuzy. Zbiórka w PSP. Uroczystość, na której przyjęto nowy wóz oraz wręczono awanse i odznaczenia

28 listopada w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz przekazania nowego samochodu pożarniczego. Uroczystość była także okazją do wręczenia awansów i odznaczeń kartuskim strażakom. 

W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu Marcin Horała, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Socha, Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” asp. sztab. Tomasz Richert, Prezes ZOW ZOSP RP w Gdańsku dh Marek Buza. Gośćmi uroczystości byli także Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda, starosta Bogdan Łapa, Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach podinsp. Tomasz Juński oraz Kapelan Powiatowy Strażaków ks. dr Ryszard Różycki. Nie zabrakło również licznie zebranych przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu kartuskiego.

Wszystkich powitał mł. bryg. Paweł Gil, Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach. 

– Spotykamy się dziś z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości przyszło nam świętować w okolicznościach konfliktu zbrojnego, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Dlatego dziś szczególnie dostrzegamy, jak ważnymi wartościami są wolność i pokój. To szczególny rok, bo trwamy w jubileuszu trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej. Ta służba wpisuje się bardzo mocno w wolność, niepodległość, obywatelskość. Wiem, że służycie z potrzeby serca. Nasze mundury to powód do dumy i chwały. Proszę was, abyście takimi bohaterami byli, jak jesteście – mówił mł. bryg. P. Gil. 

Odznaczenia i awanse

Po powitaniu przyszedł czas na uroczyste wręczenie awansów, odznaczeń, wyróżnień i nagród dla funkcjonariuszy oraz pracowników korpusu służby cywilnej. Brązowym Krzyżem Zasługi wyróżniono mł. bryg. Leszka Formelę.

Wśród awansowanych na stopień młodszego brygadiera znalazł się st. kpt. Marek Szwaba. Mł. kpt. Mateusz Pielowski został mianowany na kapitana. Stopień aspiranta przyznano mł. asp. Radosławowi Stence oraz mł. asp. Damianowi Wencie. Mł. ogn. Michał Kąkol zyskał stopień ogniomistrza. W gronie awansowanych na stopień sekcyjnego znalazły się st. str. Joanna Osowska i st. str. Aleksandra Richert.

Nowy nabytek i podziękowania

W trakcie uroczystości dokonano również przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA3/30 dla Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach. Kluczyki przekazano na ręce mł. bryg. P. Gila. Następnie przyszedł czas na modlitwę i poświęcenie, którego dokonał ks. dr R. Różycki.

Na zakończenie komendant kartuskiej PSP wręczył M. Horale, S. Gajdzie oraz swojemu wojewódzkiemu odpowiednikowi statuetki będące formą wdzięczności i podziękowania za sfinansowanie zakupu nowego samochodu.  

Red.

Nowy samochód kartuskich strażaków

Nowy nabytek to Renault z napędem 4×4, zbiornikiem wodnym o pojemności 3 tys. litrów, autopompą o wydajności 2940 l/min. Wóz wyposażonym jest w zwijadło szybkiego natarcia, wyciągarkę elektryczną, agregat prądotwórczy oraz maszt oświetleniowy. Jego koszt sięgnął ponad 1,03 mln zł. Zakup wozu został sfinansowany ze środków budżetu państwa.

Komentarze