Powiat kartuski Wokół nas

Kartuzy. Kartuski szpital z dofinansowaniem w kwocie 4,76 mln zł

Powiat Kartuski otrzymał prawie 5 mln zł rządowego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki te zostaną przekazane na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

W ubiegły czwartek, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach podpisana została umowa, w ramach której powiat pozyskał ogromne dofinansowanie w kwocie 4,76 mln zł dla szpitala powiatowego w Kartuzach. W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich, starosta kartuski Bogdan Łapa i jego zastępca Piotr Fikus, jak również przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak, a także prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach Paweł Witkowski.

– To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo każdy z nas może być pacjentem naszego szpitala. Wspólnie z Radą Powiatu Kartuskiego przyjęliśmy za priorytet podniesienie standardów PCZ w Kartuzach, w trosce o zdrowie mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, bo z jego usług korzystają pacjenci z całego Pomorza – podkreślił starosta B. Łapa.

Zastąpią wysłużony sprzęt

PCZ w Kartuzach otrzyma łączne dofinansowanie w wysokości przeszło 4,76 mln zł. Co ważne, kwota ok. 3 mln zł zostanie przeznaczona na zakup nowego tomografu komputerowego, w miejsce wysłużonego kilkunastoletniego urządzenia. Za niecały 1 mln zł zakupiony zostanie aparat cyfrowy RTG. Kwota 330 tys. zł posłuży na sfinansowanie zakupu przenośnego aparatu RTG. Kwota 290 tys. zł zostanie przeznaczona na kupno aparatu do USG z głowicami. Pozostałe 140 tys. zł zostanie przeznaczone na kupno aparatu USG do kaniulacji naczyń

– Zakup tak specjalistycznego sprzętu umożliwi z dużą dokładnością skanowanie ciała. Ułatwi to stawianie prawidłowej diagnozy oraz usprawni proces leczenia pacjentów, w tym także ze schorzeniami wynikającymi z przebytego zarażenia koronawirusem.

Co ciekawe, z usług kartuskiego szpitala w 2020 roku skorzystała łącznie niebagatelna liczba prawie 46 tys. osób. W związku z panującą w ostatnich dwóch latach pandemią Covid-19, znacznie zwiększyła się liczba pacjentów z kilku ościennych powiatów. Dlatego zakup nowego sprzętu tym bardziej jest uzasadniony i potrzebny.  

SP/opr.red

Bogdan Łapa, starosta kartuski

Szpital, którego oddziały na co dzień są tak bardzo obciążone, powinien być wyposażony w sprzęt nowoczesny i niezawodny. Cieszę się, że udało się rozwiązać kolejny problem dzięki środkom rządowym. Dziękuję więc za ogromną życzliwość i otwartość wojewodzie pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi. Wspólnie udało nam się rozwiązać tak ważne dla pacjentów naszego szpitala kwestie, w tym zakup nowoczesnych karetek, czy też powstanie centralnej sterylizatorni.

Musimy jednak pamiętać, że stoimy także przed nowymi wyzwaniami, mającymi istotny wpływ na dalszy rozwój kartuskiego szpitala. W planach inwestycyjnych na lata 2022-2023, o których realizację zabiegamy widnieją m.in. powstanie pracowni diagnostycznej, wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami szpitala, przebudowa oddziału chorób wewnętrznych, czy wybudowanie szkoły rodzenia Mam nadzieję, że i na te istotne inwestycje uda nam się pozyskać dofinansowanie, a kartuski szpital dalej będzie cieszył się zaufaniem pacjentów.

Komentarze