Gmina Somonino OSP Powiat kartuski

Przekonani są, że swój obowiązek wypełnili należycie

Goręczyno. Podsumowanie roku 2019 w OSP

Spotkanie druhów z Goręczyna, kończyło cykl zebrań podsumowujących ubiegły rok w działalności gminnego OSP. Pokazało że jednostka działa na ,,piątkę”,rozwija się i stawia sobie nowe, ambitne cele.

W zebraniu oprucz druhen i druhów uczestniczyli przedstawiciele władz gminnego związku OSPRP i samorządu Somonina z wójtem Marianem Kowalewskim i Andrzejem  Sołtysek -Przewodniczącym Rady Gminy Somonino. Gośćmi specjalnymi byli senator Stanisław Lamczyk,  Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Prezes Zarządu Polskich Linii Oceanicznych, Iwona Formela – Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego.Tradycyjnie w spotkaniu wziął udział Edmund Kwidziński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSPRP woj.

Statystyki za 2019

OSP Goręczyno liczy 91 członków czynnych, 4 członków honorowych i 32 członków wspierających. Ma siedem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz jedną Kobiecą Drużynę  Pożarniczą. W roku sprawozdawczym przyjęto w poczet członków czynych 10 osób.

W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 42 akcjach, w tym przy 13 pożarach i 29 miejscowych zagrożeniach. Najwięcej, bo 28 razy wyjeżdżał druh Mikołaj Roszkowski. 22 razy w akcji ratowniczej brał udział Kamil Ustowski, a 21 razy Dariusz Kleina.

Dzięki otrzymanym od sponsorów środkom pozyskano pompę szlamową, zastawę kuchenną wraz ze sztućcami oraz polary. Udało się uzyskać w ramach darowizny wsporniki regulowane, wodery, kamery, środki czystości, okna dachowe, grzejniki, żyrandole i mniejsze wyposażenie strażnicy. Z dotacji Komendy Głównej PSP z programu 5000+ zakupiono prądownicę wodną, dwie wytwornice pianowe oraz prądownicę pianową.

Aktywność społeczna

4 maja 2019 r. drugowie OSP Goręczyno brali udział w mszy świętej z okazji Dnia Strażaka, a 19 maja udali się na XX Pielgrzymkę Strażaków do sanktuarium w Sianowie. 8 czerwca zorganizowali zabawę taneczną dla strażaków i osób wspierających. 19 czerwca została uruchomiona fontanna posadzkowa. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków UE. 20 sierpnia gościli marszałka Mieczysława Struka oraz samorządowców z powiatu kartuskiego i kościerskiego. 7 września w Chmielnie uczestniczyli w festiwalu „Ludzie dla ludzi”. 17 września gościli przewodniczących sądów honorowych ZOSP z 16 województw.

Sukcesy roku ubiegłego

22 marca 2019 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym reprezentanci Gorczyńskiej jednostki zaklasyfikowali się do etapu powiatowego. 18 czerwca, podczas Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla gminy Somonino reprezentacje zdobyło pięć pierwszych miejsc: żeńska MDP 12-15 lat, żeńska MDP 15-18 lat, Kobieca Drużyna Pożarnicza, a także drużyna męska 15-18 lat w ćwiczeniu alarmowo – bojowym oraz członkowie czynni, również w ćwiczeniu alarmowo – bojowym. OSP Goręczyno wystawiło najwięcej drużyn w całej gminie.

Drużyna w składzie: Paulina Magulska, Emilia Kolka, Błażej Plichta, Tomasz Pługów, zdobyli pierwsze miejsce w Powiatowych Zawodach z Ratownictwa Medycznego.

Zadania na rok bieżący

W roku bieżącym OSP Goręczyno będzie realizować zadanie pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej w Goręczynie poprzez zakup rowerów turystycznych. Zadanie jest finansowane ze środków unijnych. Kwota dotacji to 50 tys. zł. W ramach zadania zakupione zostaną trzy rowery czteroosobowe wyglądem przypominające samochody strażackie.

Podziękowania

Druh Błażej Plichta, naczelnik jednostki podziękował w imieniu Zarządu OSP Goręczyno, druhowi Geradowi Richert, za sumienną i bezinteresowną pracę na rzecz jednostki oraz Mikołajowi Roszkowskiemu za przeprowadzone prace remontowe oraz Mariuszowi Hinc za wykonywane prace stolarskie.

 – Przybyliśmy na to zebranie sprawozdawcze w przekonaniu dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczności naszej wsi, gminy i powiatu. Jestem przekonany, że zarząd i członkowie naszej jednostki nadal będą wypełniać z zaangażowaniem zadania jakie zostaną przyjęte na dzisiejszym walnym zebraniu – mówił dh. B. Plichta.

red.

Komentarze