Inwestycje Miasto Kościerzyna

Miasto Kościerzyna. Wiosenne remonty dróg

Miasto Kościerzyna również postanowiło wziąć się za remonty dróg, które po okresie zimowym w niektórych miejscach są znacząco zniszczone. Dlatego w dniu 27 kwietnia miasto otworzyło przetarg na wyłonienie wykonawcy do zadania konserwacji nawierzchni dróg gruntowych.

Już na początku zamawiający podał kilka wymagań, które musi spełniać potencjalny wykonawca zadania. Po pierwsze zobowiązany jest on dysponować minimum jedną równiarką, walcem statycznym oraz koparko-ładowarką. A okres realizowania zamówienia powinien wynieść jedenaście miesięcy.

Kto zostanie wykonawcą?

Do konkursu ofert stanęły cztery firmy. Najwyższą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe Adama Chlechowicza oferując wykonanie zadania za blisko 220 tys. zł. Publiczny Transport Zarobkowy Marka Chwarszczyńskiego wycenił zadanie na 203,5 tys. zł. Niewiele mniej – 210,6 tys. zł zaoferowało Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych z Kościerzyny. Zaskakująco niską cenę podało Przedsiębiorstwo SZTAMA Pawła Szymańskiego. Firma ta zaoferowała realizację zadania za 143,6 tys. zł. Teraz pozostaje czekać  jaką ofertę gmina uzna za najkorzystniejszą.

Przedmiot zamówienia

W ramach zadania wykonawca będzie musiał podjąć się na początku robót przygotowawczych. W dalszej kolejności będzie zobowiązany naprawić nawierzchnie dróg. Ten etap będzie składał się na profilowanie drogi i naprawę dróg gruntowych utwardzonych kruszywem. Na końcu wykonawca uzupełni ubytki i podejmie się robót wykończeniowych.

UG/opr.red

Komentarze